ERZSÉBETVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA

Cím: 1074 Rózsák tere 6-7

Telefon: 3224-060

Intézményvezető: Országhné Kun Julianna

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei


I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény hivatalos neve

Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

az intézmény székhelye

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.

Tel.: +36-1-322-4060

Fax.: +36-1-322-4060

az intézmény honlapja

brunszvikovi.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.

Tel.: +36-1-322-4060

Fax.: +36-1-322-4060

 

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény szervezeti felépítése

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

(SZMSZ )

 

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

 

Adat megnevezése

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

Országhné Kun Julianna

Tel.: +36-1-322-4060

Fax.: +36-1-322-4060

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

www.erzsebetvaros.hu

 

Változásokat követően azonnal/ előző állapot törlendő

 

 

 

1.5 Közzétételi egység: Lapok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
 • 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
 • 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
 • 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • Gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • 2/2005. (III.1.) OM rendelet az SNI-s (sajátos nevelésű igényű) gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelve
 • Pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet
 • 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati
 • 22/2013.(03.22.) EMMI rendelet
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestülete által hozott határozatok, rendeletek
 • Alapító okirat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”)
 • Szervezeti és Működési Szabályzat (Lásd …)

32/2012. (X.8.) EMMI rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

SZMSZ – Adatkezelési Szabályzat

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 1 évig archívumban  tartásával

 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

ntézményi adatfelelős:

Szlovák Veronika Eszter

322-4060

e-mail:

 

Negyedévente/Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot törlendő

2.5.1 SZMSZ 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.2 házirend

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.3 nevelési, illetve pedagógiai program

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.5 a szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

Óvodában 8fő óvodapedagógus + 1 fő fejlesztő pedagógus

mérési eredmények:

             100% Jól megfelelt

 

2.5.6 Óvodai jelentkezés ideje és módja (aktuális adatok)

2013.május 6-10

 

2.5.7 Óvódapedagógusok száma

9 Fő

2.5.8 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

9 Fő Főiskola  Óvodapedagógus Szak.

Ebből 2 Fő Szakvizsga

 

2.5.9 Dajkák száma

5 fő

2.5.10 Dajkák szakképzettsége

dajkaképző

2.5.11 Óvodai nevelési év rendje

Minden év szeptember 01-augusztus 31.

2.5.12 Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

4 csoport

Csoportonként 25 fő

 

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

2011. évi költségvetési bérelőirányzatai jogcímek megalapozottsága pénzügyi szabályszerűsége

Az óvoda működésének törvényességi, szabályszerűségi ellenőrzése

 

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézmény

Az intézmény költségvetési adatait a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ költségvetése tartalmazza.

Változásokat követően azonnal/ Az előző állapot 5 évig archívumba tartásával

3.2.1       éves (elemi) költségvetése,

3.2.2       számviteli törvény szerinti beszámolója,

Az intézmény költségvetési adatait a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ költségvetése tartalmazza.

3.2.3       a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

Az intézmény költségvetési adatait a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ költségvetése tartalmazza.

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Vezetők és vezető tisztségviselők: 2 fő

Létszám: 17fő, Illetmény összesen: 2.537.913.Ft/hó

Egyéb alkalmazottak: Létszám:15 fő, Illetmény összesen: 1.986.113. Ft/hó

Cafetéria juttatás:-

 

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

 

Adat megnevezése

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Frissítés/archívumba tartás

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

Az intézménynek nincs önálló gazdálkodási jogköre, a kötelezettségvállalásra a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ jogosult.

Negyedévente/ Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás