BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ


 

Székhely: 1072 Budapest, Nyár u. 7.
Elérhetőségek:
Tel: 413 3631 
Fax: 413 3656
E-mail:  
Web: www.bjhuman.hu 

 • Igazgató: Mikulás Franciska
  Tel: 413 3636
 • Általános igazgatóhelyettes: dr. Makár Orsolya
  Tel: 413 3638
 • Családi- és gyermekjóléti ellátások szakmai igazgatóhelyettese: Gazsi Judit
  Tel: 413 3652
 • Egészségügyi koordinációért felelős szakmai igazgatóhelyettes: Lengyel Ingrid
  Tel: 413 3635
 • Gazdasági igazgatóhelyettes: Győri Zsuzsanna
  Tel: 413 3633

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot 2012. március elsejével jogutódlással hozta létre Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZGYI), valamint az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat (ERESZ) összevonásával.

A gyermek- és ifjúságvédelem, a családsegítés, az idősellátás helyének és szerepének értelmezése Erzsébetváros életében, nem jelent mást, mint kifejezni azt, hogy e feladat milyen pozíciót tölt be helyi társadalmunk életében. A Humán Szolgáltató szakmai programjai is tükrözik azt az önkormányzati és intézményi filozófiát, melyben megmutatkozik, hogy e feladatkörrel szemben milyen elvárások fogalmazódnak meg, ennek fényében milyen a feladat-meghatározás, s mindebből eredően hogyan alakul a szociális szolgáltatások mozgástere.

Kerületünk lakosságának szociális helyzete, a támogatásra szoruló családok, az egészségkárosodással élő idősödő emberek, nyugdíjasok gondjaiban nyújtott támogatás, az önkormányzat egyik legfontosabb, s egyben legnehezebben megoldható feladatai közé tartozik. E feladat nem csupán a szociális törvény léte okán ró kötelezettségeket intézményünkre, hiszen tudjuk, hogy törvényi kötelezés nélkül is vannak teendőink ott, ahol csökken az életerő és a jövedelmek lassú elértéktelenedése egyre nehezebbé teszi a napi életet.

Családi és gyermekjóléti szolgáltatások

Erzsébetváros alapellátás keretein belüli családi és gyermekjóléti szolgáltatásainak zökkenőmentességét a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ biztosítja.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az Esély Családsegítő Szolgálat Hutyra Ferenc u.11-15 alatti telephelyén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • A lakhatási, adósságkezelési problémák, illetve családi, kapcsolati nehézségek megoldásához kérhetnek segítséget a kerületi lakosok.
 • Az elhelyezkedéssel, munkakereséssel kapcsolatos szolgáltatások és a beilleszkedést segítő program vehetők igénybe.


A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A Hetedhét Gyermekjóléti Központ (1073 Bp., Kertész u. 20.) – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

A gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája a bölcsőde. A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetestől 3 éves korú – kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíti a harmonikus fejlődést.

Erzsébetvárosban három bölcsőde működik: a Dob Bölcsőde (1074 Budapest, Dob utca 23.), a Lövölde Bölcsőde (1071 Budapest, Lövölde tér 1.) és a Városligeti Bölcsőde (1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.)

Időseknek nyújtott szolgáltatások

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ által az idős embereknek nyújtott ellátások a kerület bármely pontján lakók számára igénybe vehetők. Az intézmény célja, hogy átmenetileg vagy tartósan segítse az itt élő időseket abban, hogy saját lakókörnyezetükben maradhassanak mindaddig, amíg igénylik, és otthonukban vehessék igénybe szolgáltatásainkat. Amikor az otthon nyújtott szolgáltatások már nem elegendőek, bentlakásos szolgáltatásokat is nyújtunk a kerület lakosainak.

Erzsébetvárosban az idősek által igénybe vehető szociális szolgáltatások körét az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1/2000 (1.07) SzCsM rendelet és a helyi szociális rendelet alapján biztosítjuk.

A Humán Szolgáltató a következő ellátásokat nyújtja:

 • szociális alapszolgáltatások keretében:
  • szociális étkeztetés,
  • időskorúak nappali ellátása,
  • pszichiátriai betegek nappali ellátása,
  • házi segítségnyújtás,
  • valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
 • szakosított ellátás keretében:
  • idősek átmeneti otthonát,
  • idősek részére tartós bentlakást.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

VÁLASZTÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás

ERVAZRT.HU

Erzsébetvárosi Vagyonkezelő Zrt. honlapja

LÁTOGATÓK SZÁMA

Összes:

410645