HUMÁNSZOLGÁLTATÓ IRODA

Humánszolgáltató Iroda

 

Cím:       1076 Budapest, Garay utca 5. 
Telefon: 462-3328,  462-3400
 E-mail:   

 

Kérjük, hogy egyedi ügyeikkel kapcsolatban az Ügyfélszolgálati Iroda Garay utca 5. sz. alatti, ill. az Erzsébet krt. 6. sz. alatti, ill. a Klauzál téri Csarnokban lévő kirendeltségét keressék fel ügyfélfogadási időben.
E-mailben megírhatják kérdéseiket, észrevételeiket a Humánszolgáltató Iroda központi e-mail címére a   -ra (teljes név, pontos lakcím valamint telefonos elérhetőség feltüntetésével), vagy érdeklődhetnek telefonon is az Iroda titkárságán a 06 1/462-3328-as telefonszámon.


Az ügyfelek saját ügyintézőjüket telefonon, a lenti táblázat segítségével, közvetlen telefonszámon is elérhetik.
Az ügyeletes szociális ügyintézővel való, személyes találkozás lehetősége a Garay u 5. sz. alatt, Ügyfélszolgálati Irodán minden ügyfelünk számára elérhető, az alábbiak szerint:

 

hétfő:                                                                               13.30–18.00 óráig                                               
szerda:                                                                              8.00–16.30 óráig
péntek:                                                                              8.00–12.00 óráig

 

                  Vezetők       

Telefon

Szobaszám

Nagyné Kovács Martina
Irodavezető

462-3327

108

dr. Tóth Gabriella
Irodavezető-helyettes (Szociális-, egészségügyi intézményi ügyek)

462-3414

105

                Ügyintézők

 

 

Bajnok Andrea
szociális ügyintéző

462-3328

110

Bajtai Károlyné
szociális ügyintéző, köztemetés ügyek

462-3336

110

Bock Dorottya
szociális ügyintéző

462-3351

115

Cretinné Nagy Szilvia
ügyintéző 

462-3349

123

Czagány Lászlóné
szociális ügyintéző

462-3345

109

Farkasné Buczkó Zsuzsanna
szociális ügyintéző

462-3413

115

Gál Zoltán

pénzügyi referens 

462-3424

104

Kereskényi Ágnes
ügyintéző

462-3343

106

Rohályné Majoros Enikő 
szociális intézményi referens

462-3347

105

Vidák Annamária
szociális ügyintéző

462-3337

103

Zsákné Bujdosó Laura
szociális intézményi koordinátor 

462-3380

105

 

Művelődési, oktatási és sport ügyek

 

 

Lindbauerné Tóth Zsuzsanna
kulturális és intézményi referens

462-3399

113

Nyári Petra

kulturális referens 

462-3353

116

Dr. Tánczos Viktória
jogi ügyintéző

462-3329

114

Tóth Lászlóné
művelődési referens

462-3342

113

 

A Humánszolgáltató Iroda főbb feladatai:

- Különböző anyagi és természetbeni támogatás iránti kérelmek elbírálása, környezettanulmány készítése,

- jogosultság felülvizsgálata/megszüntetése

- Folyamatos ellenőrzés a támogatások felhasználásáról

- A köztemetéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása

- Hajléktalan személyek támogatásával kapcsolatos együttműködés lebonyolítása a fővárosi főjegyző felé

- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés biztosítása

- Kapcsolattartás a társhatóságokkal, állami és civil szervezetekkel, gyermekvédelmi intézményekkel, szervezetekkel; szociális intézményekkel, közüzemi szolgáltatókkal; az adósságkezelési tanácsadást végző Család-és Gyermekjóléti Központtal és az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő közüzemi szolgáltatókkal; továbbá az egészségügyi alap-és szakellátást biztosító orvosokkal, valamint gyógyszertárakkal.

- Társhatósági megkeresésekkel kapcsolatos tájékoztatások.

- Környezettanulmányok elkészítése

- Adatszolgáltatások, kimutatások, statisztikák,

- Kezdeményezés együttműködési megállapodás létesítésére az önkormányzat és külső szolgáltató között.

- A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság üléseinek előkészítése, a működésével kapcsolatos mindennemű adminisztrációs és titkári feladatainak ellátása.

- Szakmai ellenőrzések elvégzése a szociális és gyermekvédelmi intézményekben szervezése; az intézmények kihasználtságának, az ellátotti létszám alakulásának figyelemmel kísérése, a működésüket érintő szakmai vélemények, kimutatások, statisztikák elkészítése; a szociális és gyermekvédelmi területen kiírt pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.

- Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása.

- Szakmai ellenőrzés azokban az intézményekben, ahol az Önkormányzat ellátási szerződéssel biztosítja a szociális és gyermekvédelmi ellátást a lakosság részére.

- Közreműködés az Erzsébetvárosban működő kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolattartás rendjének kialakításában és folyamatos fenntartásában, a kommunikációs csatornák működtetése.

A következő támogatási formák vehetők igénybe az Irodára benyújtott kérelmek beadásával:

- Települési támogatás átmeneti vagy tartós létfenntartási problémákhoz,

- Települési támogatás gyermek ellátására tekintettel,

- Beiskolázási települési támogatás,

- Elhunyt személy temetési költségeihez nyújtott települési támogatás,

- Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás,

- Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás,

- Települési támogatás lakhatási hátralékot felhalmozó személyek részére (adósságkezelési települési támogatás)

- Kiegészítő szállítási támogatás (24 éven aluli tartós beteg, vagy fogyatékos gyermek szállításához),

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – hátrányos helyzet

- Ösztöndíj támogatás,

- Táborozási támogatás,

- Fűtési támogatás,

- Köztemetés,

- Szociális lakbér

- Jövedelempótló rendszeres támogatás

Művelődési, oktatási és sport ügyekkel kapcsolatos feladatok

- Az óvodások uszodai vízhez szoktató programjainak és az általános iskolás tanulók kötelező úszásoktatásának megszervezése a VII. kerület által fenntartott és működtetett intézményekben

- Ellenőrzi a VII. kerületi fenntartású köznevelési intézmények (óvodák) törvényes működését.

- Szülői bejelentések, panaszügyek vizsgálata.

- A VII. kerületi fenntartású óvodák nyári zárásának koordinálása, mely magába foglalja a zárva tartó óvoda gyermekeinek szülői igény szerinti elhelyezését az adott időszak alatt.

- A nyári tanítási szünet alatt szervezésre kerülő napközis tábor koordinálása.

- A VII. kerületi tankerülettel – az átadott intézményeket érintően –folyamatos kapcsolattartás, adatszolgáltatás, közoktatási megállapodások megújítása, az ezzel járó operatív feladatok folyamatos koordinációja, egyeztetések lebonyolítása.

- Előkészíti a közművelődéssel kapcsolatos koncepciók, stratégiai terveket, szervezési, koordinációs feladatokat lát el a folyamat során.

- Kapcsolatot tart a kulturális intézményekkel, döntésre előkészíti a működésükkel összefüggő, fenntartói jóváhagyást igénylő alapdokumentumait.

- Közreműködik a civil, egyházi és nemzetiségi ügyeket érintő, vezetői döntést igénylő ügyek előkészítésében és végrehajtásában.

- Lebonyolítja és döntésre előkészíti a civil pályázatot.

- Részt vesz az önkormányzat által meghirdetett felsőoktatási pályázatok és ösztöndíjak odaítélésének előkészítésében, arról nyilvántartást vezet, elkészíti a támogatási megállapodásokat.

- Ellátja a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez kötődő pályázat kiírását, szerződést köt és folyamatosan kapcsolatot tart az oktatást végző gazdasági szervezettel.

 

Utca

Ügyintéző

Mellék

AKÁCFA U.

Bajnok Andrea

3328

ALMÁSSY TÉR

Czagány Lászlóné

3345

ALMÁSSY U.

Czagány Lászlóné

3345

ALPÁR U.

Czagány Lászlóné

3345

ALSÓERDŐSOR U.

Vidák Annamária

3337

ASBÓTH U.

Bajnok Andrea

3328

BAJZA U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

BARÁT U.

Czagány Lászlóné

3345

BARCSAY U.

Bajnok Andrea

3328

BAROSS TÉR

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

BETHLEN TÉR

Czagány Lászlóné

3345

BETHLEN G. U.

Vidák Annamária

3337

CSÁNYI U.

Bajnok Andrea

3328

CSENGERY U.

Czagány Lászlóné

3345

CSERHÁT U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

DAMJANICH U.

Bajtai Károlyné

3336

DEMBINSZKY U.

Bock Dorottya

3351

DOB U.

Vidák Annamária

3337

DOHÁNY U.

Bock Dorottya

3351

DÓZSA GY. U.

Bock Dorottya

3351

ERZSÉBET KRT.

Bajnok Andrea

3328

GARAY TÉR

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

GARAY U.

Bock Dorottya

3351

HÁRSFA U.

Bajnok Andrea

3328

HERNÁD U.

Bock Dorottya

3351

HEVESI S. TÉR

Bajnok Andrea

3328

HOLLÓ U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

HUSZÁR U.

Vidák Annamária

3337

HUTYRA U.

Czagány Lászlóné

3345

ISTVÁN U.

Czagány Lászlóné

3345

IZABELLA U.

Bajnok Andrea

3328

JOBBÁGY U.

Czagány Lászlóné

3345

JÓSIKA U.

Bajnok Andrea

3328

KAZINCZY U.

Bajnok Andrea

3328

KÁROLY KRT.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

KERTÉSZ U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

KIRÁLY U.

Bajtai Károlyné

3336

KISDIÓFA U.

Bajnok Andrea

3328

KLAUZÁL TÉR

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

KLAUZÁL U.

Vidák Annamária

3337

KÜRT U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

LÖVÖLDE TÉR

Bock Dorottya

3351

MADÁCH TÉR

Czagány Lászlóné

3345

MADÁCH U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

MAREK J. U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

MUNKÁS U.

Czagány Lászlóné

3345

MURÁNYI U.

Bajnok Andrea

3328

NAGYDIÓFA U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

NEFELEJCS U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

NYÁR U.

Vidák Annamária

3337

OSVÁTH U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

PETERDY U.

Bajnok Andrea

3328

PÉTERFY S. U.

Bock Dorottya

3351

RÁKÓCZI ÚT

Vidák Annamária

3337

REJTŐ J. U.

Bajtai Károlyné

3336

ROTTENBILLER U.

Bajtai Károlyné

3336

RÓZSA U.

Bajtai Károlyné

3336

RÓZSÁK TERE

Bajtai Károlyné

3336

RUMBACH S. U.

Vidák Annamária

3337

SAJÓ U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

SÍP U.

Bajtai Károlyné

3336

SZÁZHÁZ U.

Farkasné Buczkó Zsuzsanna

3413

SZINVAU.

Czagány Lászlóné

3345

SZÖVETSÉG U.

Bajtai Károlyné

3336

THÖKÖLY ÚT

Vidák Annamária

3337

TIVADAR U.

Czagány Lászlóné

3345

VÁROSLIGETI FASOR

Bock Dorottya

3351

VERSENY U.

Czagány Lászlóné

3345

VÖRÖSMARTY U.

Czagány Lászlóné

3345

WESSELÉNYI U.

Vidák Annamária

3337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás

ERVAZRT.HU

Erzsébetvárosi Vagyonkezelő Zrt. honlapja