HATÓSÁGI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

 

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.  Garay utca 5., és Akácfa utca 42-48. (Klauzál téri piac)
Irodavezető: Csüllög Szilvia Márta
Telefon/fax: 462-3172 / 268-0703
E-mail: 
E-mail:  
 

 

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda központi e-mail címén tegyék fel, a bejelentésüket az irodavezető ezután továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak.

 

Csüllög Szilvia
irodavezető

462-3280

Erzsébet krt. 6. I. em. 111.

Balogh István
mb. irodavezető-helyettes

462-3243

Erzsébet krt. 6. I. em. 108.

Győrvári Attila
mb. irodavezető-helyettes

462-3198

Erzsébet krt. 6. I. em. 108.

Nagyné Szánti Gabriella
titkársági ügyintéző

462-3172

Erzsébet krt. 6. I. em. 112.Ügyfélszolgálati Csoport


Ügyfélfogadási idő:

(az Erzsébet körút 6., a Garay utca 5., valamint az Akácfa utca 42-48. szám alatti ügyfélszolgálaton is):

hétfő

8.00 - 12.00

13.00 - 18.00

kedd

8.00 - 12.00

13.00 - 16.00

szerda

8.00 - 12.00

13.00 - 18.00

csütörtök

8.00 - 12.00

13.00 - 16.00

péntek

8.00 - 12.00

nincs


Munkatársaink:

Erzsébet körút 6.

dr. Béresné Kaliba Katalin
ügyfélszolgálati ügyintéző

462-3128

Rédecsi Orsolya
anyakönyvi és ügyfélszolgálati ügyintéző

462-3141

Zöld Tünde
ügyfélszolgálati ügyintéző 

462-3120

 

Garay utca 5.

Budai Anikó
ügyfélszolgálati ügyintéző

462-3306

Turi Gáborné
ügyfélszolgálati ügyintéző

462-3305

Zöldszám

06-80-204-531

 

Akácfa utca 42-48. (Klauzál téri Csarnok)

Máté Edit
ügyfélszolgálati ügyintéző

269-8060/202

Zlatnyik Mária
ügyfélszolgálati ügyintéző

269-8060/201


Feladatok, tevékenységek:

Zöldszám: 06-80-204-531
Az Ügyfélszolgálati Csoport munkatársa az ingyenesen hívható zöldszám segítségével, általános tájékoztatást ad az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.

Az alábbi ügyek csak az Erzsébet körút 6. szám alatti ügyfélszolgálaton intézhetőek:

 • talált tárgyak átvétele,
 • anyakönyvi kivonatok kiadása, temetési engedélyek kiadása.

 

A várakozási hozzájárulásokaz Erzsébet körút 6. sz. és az Akácfa utca 42-48. sz. alatti ügyfélszolgálatokon is intézhetőek. (Kérelem a Garay u. 5. szám alatti ügyfélszolgálaton is leadható!)

 

Az Akácfa utca 42-48. sz. alatti ügyfélszolgálat helyiségében működő ingyenes jogsegélyszolgálatra való időpontfoglalás személyesen csak az Akácfa utca 42-48. sz. alatti irodánkon lehetséges.Telefonon időpontot kérni a 269-8060/201 melléken lehet.


További feladatok:

 • Általános tájékoztatás, egyes formanyomtatványok kiadása,
 • Általános tájékoztatás önkormányzati és államigazgatási ügyekben,
 • Beadványok átvétele és iktatásra történő továbbítása,
 • Az önkormányzat tisztségviselőinek, irodáinak, illetve ügyintézőinek címzett levelek, beadványok, kérelmek átvétele, érkeztetése, iktatásra történő továbbítása,
 • Közérdekű tájékoztatás, hirdetések, hirdetmények kezelése,
 • Betekintést biztosít a Képviselő-testület, a bizottságok döntéseibe és nyilvános üléseik jegyzőkönyvébe
  (Az állampolgárok ingyenesen betekinthetnek a Képviselő-testület, a bizottságok döntéseibe és a nyilvános ülések jegyzőkönyveibe, azokról feljegyzést készíthetnek. Az 1997. után készült dokumentumokba azonnal, az 1997. előttiekbe pedig előzetes egyeztetés szerinti időpontban tudjuk biztosítani a betekintést.),
 • A képviselő-testületi és a bizottsági határozatokról, jegyzőkönyvekről, rendeletekről díjazás ellenében (30 Ft / oldal) másolat készítése,
 • Hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás kiadása
 • Parkolási engedélyek kiadása
  • Lakossági várakozási hozzájárulás
  • Gazdálkodói várakozási hozzájárulás
  • Egészségügyi várakozási hozzájárulás

A hozzájárulás elvesztését, ellopását, megsemmisülését a hozzájárulást kiadó szervnél 3 munkanapon belül be kell jelenteni. A hozzájárulás cseréjének, illetve a hozzájárulás kiadásának költségtérítése 2.200 Ft.
Amennyiben a hozzájárulással rendelkező járművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, azt köteles haladéktalanul bejelenteni.

Személygépkocsinak minősül az olyan gépkocsi, melynek a forgalmi engedélyben szereplő össztömege nem haladja meg a 3500 kg-ot.

 • Talált tárgyak kezelése

A talált személyi igazolványok, és más okmányok (lakcímigazolvány, útlevél stb.) a Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatalában vehetőek át, egyéb tárgyak az Erzsébet krt. 6. sz. alatti ügyfélszolgálaton.A talált tárgyakat a leadástól számított 3 hónapon belül lehet átvenni.

 • Marhalevél kiállítása,
 • Erzsébetváros idős polgárának köszöntése,
 • Erzsébetváros ifjú polgárának köszöntése,
 • Környezettanulmány készítése, helyszínelés,
 • Erzsébetváros Kártyával kapcsolatos ügyintézés.Hatósági csoport:


Ügyfélfogadási Idő:

hétfő

13.30-18.00

szerda

8.00-16.30

péntek

8.00-12.00

 

Munkatársaink:

 

Ipari és kereskedelmi ügyek

Név

Szoba szám

Telefon

Egyed Dániel
ipari és kereskedelmi ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 109.

462-3157

Gróza Dávid
ipari és kereskedelmi ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 109

462-3227

Kiss Ilona
ipari és kereskedelmi ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 109.

462-3185

Varga Erika
ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 109.

462-3275

 

Feladatok, tevékenységek:

 • bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyek intézése,
 • a működési engedélyek kiadásával, visszavonásával kapcsolatos ügyek intézése,
 • üzletek működésével kapcsolatos lakossági panaszbejelentések kivizsgálása,
 • bejelentés-köteles ipari tevékenységekkel kapcsolatos ügyek intézése,
 • telepengedélyezési eljárás lefolytatása,
 • szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyek intézése.


Birtokvédelmi / állattartási ügyek: 

Név

Szoba szám

Telefon

dr. Argayné dr. Róth Mária
birtokvédelmi ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 105.

462-3162

 

Hagyatéki ügyek:

Név

Szoba szám

Telefon

Bodzsár Tímea
hagyatéki ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 110.

462-3211

Takács Andrea
hagyatéki ügyintéző 

Erzsébet krt. 6. I. em. 110.

462-3158

 

Hozzátartozók bejelentésére vagy hivatalból indult eljárásban a közjegyző előtti eljárás előkészítése, a szükséges eljárási cselekmények lefolytatása.

 

Közterület-használati és környezetvédelmi ügyek: 

Név

Szoba szám

Telefon

Fehér Dóra
közterületi referens

Erzsébet krt. 6. II. em. 218.

462-3290

Nagyné Benczey Viola
közterületi referens

Erzsébet krt. 6. II. em. 219.

462-3197

Réti Emőke
környezetvédelmi és közterületi referens

Erzsébet krt. 6. II. em. 218.

462-3246

 

Anyakönyvi csoport

 

Ügyfélfogadási Idő:

Hétfő

13.30-18.00

Szerda

8.00-16.30

Péntek

8.00-12.00

 

Munkatársaink:

G. Kolláth Katalin
anyakönyvi ügyintéző, csoportvezető

Erzsébet krt. 6. I. em. 107.

462-3123

 

 • házasságkötés bejelentése,  
 • apai elismerő nyilatkozat,  
 • névváltozás,  
 • hazai anyakönyvezés 

Ezekben az ügyekben időpontfoglalásra is lehetőség van a fenti telefonszámon, illetve az iroda e-mail címein.

 

Dobai Zsuzsanna
anyakönyvi és ügyfélszolgálati ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 106.

462-3182

Krofp Ágnes
anyakönyvi ügyintéző 

Erzsébet krt. 6. I. em. 105.

462-3132

Nyári Brigitta
anyakönyvi ügyintéző 

Erzsébet krt. 6. I. em. 106.

462-3125

 

 • napokban történt haláleset anyakönyvezése, temetési engedélyek kiadása, 

A hozzátartozó személyes ügyintézése esetén a kivonat a hozzátartozónak, illetve az általa meghatalmazott személynek adható ki.

Ha a hozzátartozó temetkezési céget bíz meg az anyakönyvi ügyintézéssel, akkor a kivonat a temetkezési céget illeti meg, aki a kivonat továbbításáról gondoskodik.

 

 • anyakönyvi kivonatok kiadása, 
 • anyakönyvi egyeztetés más hivatalokkal. 


A fenti anyakönyvi ügyfélfogadási időn kívülanyakönyvi kivonatok kiadása az Erzsébet körút 6. szám alatti ügyfélszolgálaton történik.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás

ERVAZRT.HU

Erzsébetvárosi Vagyonkezelő Zrt. honlapja