• írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2022. április. 22. péntek
  • 0

Csökkent a bűncselekmények száma, javult a felderített esetek aránya és egyre több elkövetőt ért tetten a rendőrség

Ez derült ki Türi Árpád r. alezredesnek, a VII. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének beszámolójából, amelyet a képviselőtestület április ülésén fogadott el.
title image

Csökkent a bűncselekmények száma, javult a felderített esetek aránya és egyre több elkövetőt ért tetten a rendőrség – ez derült ki Türi Árpád r. alezredesnek, a VII. kerületi Rendőrkapitányság

kapitányságvezetőjének beszámolójából, amelyet a képviselőtestület április ülésén fogadott el.

 

A beszámoló fontosabb megállapításai számokban:

·         Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2021. évben 19,6%-kal csökkent az előző évhez képest (2353-ról 1892-re).

·         A lopások (ide értve a betöréses lopásokat is) száma a 2020. évi 1041-ről 2021. évben 791-re csökkent.

·         A zárt gépjárműfeltörések száma 2021. évben szintén csökkent (18-ról 10-re).

·         2021-ben nem történt személygépkocsi-lopás a kerületben.

 

NYOMOZÁSI EREDMÉNYESSÉG

·         Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évi 45,5%-ról 2021. évben 56,6%-ra emelkedett.

 

KÖZTERÜLETI INTÉZKEDÉSEK

·         A szándékos bűncselekmény elkövetésén való tettenérés miatti elfogások száma a 2020. évi 292-ről 2021. évben 336-ra, 15%-kal emelkedett.

·         A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma a 2020. évi 359-ről 2021. évben 385-re, 7,2%-kal nőtt.

·         A pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma 31,5%-kal (73-ról 96-ra) növekedett.

 

A bűnüldözés eredményességének javítása érdekében a kerületi rendőrkapitányság, a BRFK, a Készenléti rendőrség, és a kerület rendészei számos közös akcióban vettek részt és további razziákra lehet számítani.

A közrend erősítését és az erzsébetvárosiak biztonságérzetének javítását szolgálja, hogy az önkormányzat sokszínű együttműködést folytat a kerületi rendőrkapitánysággal. A beszámoló szerint a rendőrkapitányság vezetése kifejezetten produktív és hatékony kapcsolatot ápol Erzsébetváros polgármesterével, alpolgármestereivel és az Önkormányzat tagjaival, illetve a Polgármesteri Hivatal intézményeivel és irodáival. Ennek egyik legfontosabb eleme a térfigyelő szolgálat közös üzemeltetése.

Az Önkormányzat adományának segítségével 2021. évben 59 fő részesült nettó 100.000 forint pénzjutalomban. Szintén önkormányzati jutalomkeretből először került kiosztásra az „Év kerületi rendőre / Év kerületi dolgozója” elismerés és a vele járó nettó 200.000 forint pénzjutalom összesen hét kategóriában. A Rendőrkapitányság Bűnüldözési Alosztályának vezetőjét az Önkormányzat „Erzsébetváros Közbiztonságáért” díjjal jutalmazta.

2021. évben hét önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogának átadása történt meg, ami a rátermett fiatalok számára vonzóbbá teheti a közismerten alulfizetett rendőri pályát. 

kohezios_alap