• írta Adminisztrátor
  • 2020. november. 27. péntek
  • 2

Elindult a lakáspályázat: újabb lakásokra pályázhatnak az erzsébetvárosiak

Elindult a lakáspályázat: újabb lakásokra pályázhatnak az erzsébetvárosiak
title image

Elindult a lakáspályázat: újabb lakásokra pályázhatnak az erzsébetvárosiak

PÁLYÁZATI KIÍRÁS III.


Önkormányzati tulajdonú bérlakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi
kötelezettséggel történő bérbeadására


Meghirdetés napja: 2020. november 30.


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Bp. Erzsébet körút 6.,
továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási
Nonprofit Zrt. (1071 Bp. Damjanich u. 12.) (a továbbiakban: „Kiíró”) pályázati eljárás keretében
önkormányzati tulajdonban lévő alábbi lakásokat hirdet meg, rendeltetésszerű használatra
alkalmassá tételi kötelezettséggel (felújítási kötelezettség) vállalásával történő bérbeadásra.
A bérbeadás időtartama: 5 + 5 év határozott időtartam, mely a bérlő kérelmére, az előbérleti jog
alapján további határozott időre meghosszabbítható.


Az eljárást az Önkormányzat megbízásából az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zrt. bonyolítja le. Az ajánlatok elbírálása a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetvárosi Önkormányzat
Képviselő-testület Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának (továbbiakban: „Elbíráló”) a hatásköre.
Az ajánlat benyújtásához a dokumentáció az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
honlapján – www.evin.hu – letölthető.


A pályázat benyújtásának módja személyesen vagy postai úton:


Személyesen: A Pályázati Adatlapot valamennyi mellékleteivel egy példányban az EVIN
Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1072 Budapest,
VII. Klauzál tér 11. szám Vásárcsarnok, galéria szint) a Lakásgazdálkodási csoportnak címezve, zárt
borítékban


„Bérlakás pályázat III.”


felirattal ellátva lehet benyújtani.


A benyújtás határideje: 2021. január 18. (Hétfő) 18.00 óráig.


Postai úton: A Pályázati Adatlapot valamennyi mellékleteivel egy példányban (ajánlottan) az EVIN
Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071 Budapest, VII. Damjanich u 12. sz. szám)
Lakásgazdálkodási csoportnak címezve, zárt borítékban.

„Bérlakás pályázat III."


felirattal ellátva lehet benyújtani. A postai feladás akkor érvényes, amennyiben a feladás
legkésőbbi dátuma 2021. január 18.


A pályázatok bontására 2021. január 20-én (szerda) du. 14.00 órakor zártkörűen körűen kerül sor
az EVIN Zrt. jogi képviselőjének jelenlétében, a Zrt. Bp. VII. ker. Damjanich u. 12 szám alatti
hivatalos helyiségében.


A további részletek az alábbi dokumentumban elérhetők.

 

kohezios_alap