• írta Adminisztrátor
  • 2020. november. 30. hétfő
  • 2

Pályázati felhívás: Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek bérbeadására

Pályázati felhívás: Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek bérbeadására
title image

Pályázati felhívás: Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek bérbeadására

Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek bérbeadására útján történő hasznosítása a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység céljára, határozott időre, legfeljebb 5 év időtartamra, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható,

 

Kiíró ezúton tájékoztatja a pályázót az alábbiakról:

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati

rendeletének 61. § (2) a pontja és (3) bekezdése értelmében a határozott időtartamú bérleti szerződés időtartama legfeljebb 5 év, azonban

amennyiben a helyiség leendő bérlője a szerződésben kötelezettséget vállal a forgalmi értékhez viszonyított jelentős, legalább az egy

éves bérleti díj összegét meghaladó mértékű beruházásra, úgy a bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 15 év lehet.

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 309/2019.(XI.25.) számú határozata

alapján a vendéglátóipari tevékenységre történő bérbeadást nem támogatja.

Az eljárást az Önkormányzat megbízásából az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. bonyolítja le. Az ajánlatok elbírálása

a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának (továbbiakban:

„Elbíráló”) a hatásköre.

Az ajánlat benyújtásához a dokumentáció az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján – www.evin.hu letölthető.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. január 25. hétfő 18.00 óra

A pályázatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda munkatársainál (1072 Budapest, VII.

ker. Klauzál tér 11. galéria) magyar nyelven kitöltve, lezárt borítékban 1 eredeti példányban kell benyújtani.

Pályázni a Pályázó által kitöltendő, a konkrét helyiség címét is tartalmazó Jelentkezési és ajánlati lap kitöltésével lehet, mely letölthető

mellékletként megtalálható a www.evin.hu honlapon.

Minden további információ megtalálható a csatolt dokumentumban.

kohezios_alap