GÖLLESZ VIKTOR

Göllesz Viktor


dr. Göllesz Viktor- az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar volt tanára, főigazgatója, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének volt főtitkára.

Életrajza:

Göllesz Viktor 1930-ban született és már korán, gyermekként kijárta az élet iskolájának nem könnyű szemesztereit.
Jövőorientált volt, képes volt évekre előre gondolkodni, tervezni.
Céljaiban mindig összhangban volt azokkal a barátaival, munkatársaival, akiknek a képességeit ismerve, becsülve együtt gondolkodhatott. Nem ismerve az irigységet, szívből örült minden kezdeményezésnek eredménynek, amit azokért az emberekért értek el, akik önhibájukon kívül, fogyatékosként éltek.
Szakmai pályafutása 1950-ben kezdődött, amikor felvételt nyert a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára.
Közkedvelt volt az első naptól kezdve. Bárczi Gusztáv igazgató is felfigyelt az egyéniségére, jó tanulmányi eredményére, szorgalmára, olvasottságára Az évfolyamtársai között rangot vívott ki lelkiismeretességével, rendszerező, szelektáló tudásával.
1953-ban kitüntetéses diplomával végzett a főiskolán, és még ebben az évben házasságot kötött. A diploma után, Bárczi Gusztáv felkérésére a főiskola munkatársa maradt. 1954-ig a Tanulmányi Osztály vezetője volt, majd különböző státuszokban a főiskola oktatója.

Munkatársaival elkezdték kidolgozni a rehabilitáció irányzatait a gyógypedagógiában. Élete végéig elkötelezettje lett ennek az ügynek.
1955-1961-ig az orvosi egyetem hallgatója, ahol cum-laude oklevelet kapott.
1968-1972-ig a főiskola főigazgatója. Igazgatása alatt új képzési formák, új kezdeményezések indultak útnak.
Munkatársaival bevezették az "oktatás technikai eszköze" stúdiumot, melynek képzési anyagát ő dolgozta ki.
Tanszéki kutatások indultak, számos vidéki intézmény kapcsolódott be a munkákba. Létrehozta a szociális szervező szakot, a "címzetes főiskolai tanári", "címzetes főiskolai docensi" címet, kidolgozták azok szabályzatát és adományozásának rendjét.
Legitim lett a könyvtár és a múzeum.
Igazgatása alatt vette fel a főiskola Bárczi Gusztáv nevét. 1972-ben kezdeményezésére létrehozták a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületét (MAGYE), melynek később, 1980-1986-ig főtitkára.
Megindult a MAGYE szakfolyóirata a Gyógypedagógiai Szemle. Keresztülvitte, hogy a Gyógypedagógia Tanszék helyett szaktanszékek létesüljenek.
Munkakapcsolatot épített ki a Magyar Vöröskereszttel, bekapcsolódott az országos távlati tudományos kutatási programokba, elindította a fogyatékos gyermekek társadalmi integrációjának a témáját.
Megtervezte és elkészítette Bárczi Gusztáv emlékérmét. Göllesz Viktor érdeklődési köre, kapcsolatai egyre tágultak, a tenni akarását az motiválta, hogy minél több segítséggel, jobbá, elfogadhatóbbá lehessen tenni a fogyatékosok életét.
Megalakítja a Szociális Szervező Szakosztály keretében a C.I.F. munkacsoportot. Dolgozott a Ravenswood Foundationban, kidolgozott egy akcióprogramot a fogyatékosok nemzetközi éve címén.
Elsőnek hívta fel a figyelmét a katonai vezetőknek, és sokat tett annak érdekében, hogy ne hívják be katonának a fogyatékos fiatalokat. Publikációinak jegyzékén közel 500 publikáció, jegyzet, könyv szerepel.

Fáradhatatlan munkabírása, állandó figyelme a környezetére, empátiája ismert volt. Pihenésében is a hivatását szolgálta.
Bélyeggyűjteményében rendezte a világ minden részéből kapott fogyatékossággal összefüggő bélyegeit. Gyűjtötte a plaketteket, amik a fogyatékossággal foglalkozó szakemberek emlékét őrzik.
1991-ben nyugdíjazását kérte, ám nyugdíjba vonulása után is teljes energiával, odafigyeléssel dolgozott Ábrahámhegyen, a kistanyájukon szeretettel gondozta kertjét, virágait. Tanfolyamokat, továbbképzéseket szervezett ide, megrendezte az "Ábrahámhegyi Napok"-at 1988-tól.
Megszervezte a fogyatékos gyerekek kerékpártúráit, mely Ábrahámhegyről indult. Létrehozta a "Szociális Munka Alapítvány", majd az "Együtt Egymásért Alapítványt" Elkezdte szervezni, hogy újra legyen Ábrahámhegyen "Balatoni Fürdőegyesület"
Miután megalakult, egy újságot is beindított melynek ő volt a főszerkesztője. Műsorokat, kiállításokat, parlagfű akciókat, virágosítást, jubileumokat szervezett.
Sok tervét nem tudta megvalósítani 1999-ben bekövetkezett halála miatt.
Göllesz Viktor a gyógyító nevelés tudományának magasan kiemelkedő művelője volt. Életének lényege az önzetlen szeretet. Elhunytával a magyar gyógypedagógiai oktatásügyet súlyos veszteség érte.

37 évet élt Erzsébetvárosban a Király u. 3 6/13 alatt.


Forrás:

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT