ERZSÉBETVÁROSI DÍSZPOLGÁRAI – 2013

„Erzsébetváros Díszpolgára” cím – Prof. Dr. Schweitzer József országos nyugalmazott főrabbi

 

Személye nem csak  a zsidó közösség kiemelkedő alakjaként él, hanem egy olyan vallási vezetőként is, aki hidat teremtett a különböző felekezetek közt. A cím erkölcsi elismerés a közösség egy kiváló tagjának, amivel Erzsébetváros tiszteletét és megbecsülését fejezi ki a cím viselője iránt, kiemelkedő munkásságának elismeréseként.

Prof. dr. Schweitzer József  1922. október 13-án Veszprémben született, édesapja jogász. Csecsemő volt, amikor édesanyját elveszítette. Anyai nagyapja Hoffer Ármin rabbi. Kisgyerekként került Budapestre, itt kezdte az elemi iskolát. 1940-ben a Pesti Izraelita Hitközség Reálgimnáziumában érettségizett. Ezután az Országos Rabbiképző Intézet, s egyben a bölcsészettudományi kar hallgatója is volt, ahol sémi nyelvészetből, ókori keleti történelemből és szociológiából doktorált.  A II. világháború idején munkaszolgálatra hívták be, majd Budapesten bújkált. 1947-ben avatták rabbivá. 1948 és 1981 között Pécsett volt főrabbi. 1981-ben a Budapesti Izraelita Hitközség főrabbijává hívták meg, e tisztséget 1985-ig töltötte be. Ekkor az Országos Rabbiképző Intézet igazgatói tisztségére nyert kinevezést, e minőségében teljesített szolgálatot 1997-ig. Felekezete a neológ hitközségek országos főrabbijává választotta. Rektori és főrabbi tisztségéről saját elhatározásából 80 éves korában mondott le és vonult nyugdíjba.

Kitüntetései, elismerései:

Kisebbségekért-díj (1995)                                                                                                        

Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje (2002)

Pro Urbe Budapest kitüntetés (1996)                                                                                  

Budapest díszpolgára (2003)

Széchenyi-díj (1997)                                                                                                                   

Prima-díj (2005)

Pázmány Péter-díj (1998)                                                                                                        

Várhegyi György-díj (2006)

Scheiber Sándor-díj (2000)                                                                                                      

Radnóti Miklós-díj (2007)

Francia Köztársaság Becsületrendje (2001)                                                                      

Emberi méltóságért kitüntetés (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának címzetes egyetemi tanára

Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora

 New York-i Jewish Theological Seminary díszdoktora

 

 

Posztumusz „Erzsébetváros Díszpolgára” cím - Varga Gábor, az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott igazgatója

 

A Képviselő-testület a cím adományozásával elismeri Varga Gábor tanár úr múlhatatlan érdemeit kerületünk, Erzsébetváros fiatal nemzedékeinek nevelésében. Az Igazgató úr kerületünk lakosa volt, két, ma már egyetemista korú lányát a Dohány utca és az Erzsébet körút sarkán lévő lakásban készítette fel az életre, és innen indult el nap mint nap az Alsóerdősorba, hogy mások gyermekeinek is segítsen abban, hogy szintén sikeresen indulhassanak neki az életnek. Varga Gábor matematika-fizika szakon végzett az ELTE Természettudományi Karán és élete végéig tanárként dolgozott. Életét a tanításnak, a gyerekeknek és nem utolsósorban kollégái segítésének, támogatásának szentelte. Tanítványok százai emlékeznek a csendes, mindig mosolygó szemű, visszahúzódó emberre, aki valahogy mégis képes volt arra, hogy kollégáiból és diákjaiból kihozza a maximumot. Varga Gábor igazgatása alatt az Alsóerdősori Ének-zene tagozatos Általános Iskola először gimnáziummá bővült, majd felvette a Bárdos Lajos nevét is. Abban a húsz esztendőben, amelyben ő igazgatta az intézményt, mindig óriási túljelentkezés volt a messze földön híres intézménybe. Pedig Varga Gábor iskolája sosem volt kemény és nehezen teljesíthető feltételeket támasztó iskola. Vonzereje és sikere abban állt, ahogy motiválni tudta kollégáit és diákjait a maximális teljesítményre. Alsóerdősori diákok nemzedékei kaptak tőle bíztatást, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, hogy megtalálják azt az utat, amelyen a legsikeresebbek, a legboldogabbak lehetnek későbbi életükben. Tette ezt úgy, hogy mindig a háttérben maradt, szerényen, de mégis fantasztikus eredményeket elérve.

Varga Gábor tudta, Pilinszky János szavai nagyon igazak, a pedagógusi siker zálogát jelentik. Pilinszky azt mondta: „A rossz nevelő tekintélyére büszke, a jó nevelő egyszerűen alázatos. A jó nevelő örök tanuló, s azonnal fölismeri, ha nálánál különb tanítványra talál.” Varga Gábor igazgató úr szerény, már-már alázatos ember volt, aki ugyanakkor mindig kiállt intézménye, kollégái, diákjai érdekében. Tanított és tanult, fáradhatatlanul kutatta, kereste tanítványaiban, kollégáiban, hogy miben jobbak nála. Ha pedig meglelte, segítette, támogatta őket kiteljesedésükben. Varga Gábor munkáját már életében is elismerte a szakma, amikor Apáczai Csere János-díjat adományoztak neki, de elismerték kollégái, a diákok és a szülők is, amikor őt javasolták az Erzsébetváros Jövőjéért kitüntetés első díjazottjának.

Varga Gábor egyszerű polgára volt Erzsébetvárosnak, akinek az utcán és az iskolában erzsébetvárosiak százai köszöntek volna előre, ha meg lehetett volna őt előzni ebben. Az Igazgató úr sajnos december óta odafentről figyeli a neki oly fontos emberek, családja, barátai, tanítványai, kollégái, iskolája és talán Erzsébetváros sorsát. A mostani posztumusz díszpolgári cím nem kései elismerés, inkább annak jelképe, hogy Varga Gábor igazgató úr akkor is Erzsébetváros egyik legfontosabb polgára marad, amikor testi valójában már nem lehet közöttünk.

Díszpolgáraink életét megörökítjük, nagyságukat, teljesítményüket, értékeiket igyekszünk közvetíteni a következő nemzedékek számára is. Varga Gábor, Erzsébetváros díszpolgára így tovább tanít, nevel, inspirál, hat majd a következő nemzedékekre is.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT