AKTUALITÁSOK

Üdülési pályázat

2018. szept. 25. - 10:25

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására

 

I. A pályázat célja: A szociálisan rászorult három vagy több gyermeket nevelő kétszülős családok (nagycsaládosok) és egyszülős családok üdülésének támogatása

 

II. A pályázat benyújtására jogosult:

 

Minden VII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő, kétszülős családban három vagy több gyermeket nevelő, vagy gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő, 18. életévét betöltött szülő.

 

Egyéb pályázati feltétel: A 2018. márciusban meghirdetésre került ugyanezen felhívás során sikeresen pályázó személyek jelen pályázatban nem vehetnek részt.

 

A támogatás kizárólag belföldi üdüléssel kapcsolatban felmerült szállásdíjra, útiköltségre és szabadidős tevékenységgel összefüggő belépőkre használható fel, melyek egy üdülés során leginkább felmerülő költségeket jelentik.

 

A pályázat alkalmazásában:

 

- család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő(k) és 16. életévét be nem töltött, illetve 16. életévét betöltött tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek(ek)  

- az egyszülős család tekintetében egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van

 

III. A pályázat benyújtási helye:

 

A pályázat csak személyesen nyújtható be egy példányban

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltató Irodájához

(1076 Budapest, Garay u. 5. ; I. emelet 114. szoba)

 

IV. A pályázat benyújtásának határideje:

 

  2018. október 26. (péntek) 12:00 óra

 

 

V. Támogatási feltételek:

 

 • A támogatás formája: Egy összegben, előfinanszírozásban, vissza nem térítendő, mely kizárólag a belföldi üdüléssel kapcsolatos alábbi költségekre használható fel:

-          szállás

-          útiköltség

-          szabadidős tevékenységgel összefüggő belépők költsége.

 

 • A támogatás felhasználása során nem számolható el a 18. év feletti személyek után fizetendő idegenforgalmi adó összege.

 

 • A támogatás felhasználásának időszaka: 2018. október 1-től 2019. május 31-ig.

 

 

 

VI. A pályázati összeg felosztásának elvei:

 

 1. A pályázathoz önrész igazolása nem szükséges.
 2. A pályázati keretösszeg: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott 1.000.000 forint
 3. A támogatási összeg:

-          3 vagy több gyermeket nevelő kétszülős család (nagycsaládos) esetében családtagonként egységesen 10.000 Ft,

-          egyszülős család esetében a szülő részére 20.000 Ft, gyermek(ek) részére 10.000 Ft/fő.

 1. A támogatás felosztása szociális rászorultsági sorrendben az egy főre jutó jövedelem alapján történik, a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

 

VII. A pályázati űrlap beszerezhető:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban,

 

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

1076 Budapest, Garay u. 5.

1072 Budapest, Akácfa u. 42-48.

továbbá letölthető közvetlenül a honlapról

 

 

VIII. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 

 • kitöltött pályázati adatlap
 • a pályázati adatlap mellékletében szereplő jövedelemigazolások, nyilatkozatok, egyéb igazolások (tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása) A benyújtandó dokumentumok részletes felsorolása a pályázati adatlapban megtalálható.
 • összeférhetetlenségi nyilatkozatok – Knyt. Áht
 • személyazonosságot és lakcímet igazoló dokumentum fénymásolata minden, a pályázatban érintett családtag részéről

 

 

IX. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés, elszámolás:

 

Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

 

A pályázatokról a pályázati határidő lejártát követő 20 napon belül a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság dönt, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A határidőn túl beérkező pályázatokat a Bizottság elutasítja.

 

A pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus úton kapnak értesítést a pályázat eredményéről. A nyertes pályázó köteles az értesítésről számított 30 napon belül szerződést kötni. A támogatás folyósítására a szerződés teljes körű aláírását követő 30 napon belül kerül sor. A támogatás felhasználásával 2019. június 30-áig el kell számolnia a pályázónak. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályaira a támogatási szerződésben foglaltak az irányadók.

 

Azon pályázó, aki a támogatással határidőben nem számol el, az a támogatási összeg visszafizetésére kötelezhető és kizárható a további önkormányzati pályázati támogatásból.

 

X. További információ, kapcsolattartás:

A pályázatról további felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Tóth Lászlónétól (1076 Budapest, Garay u. 5. I. em. 114, tel: 462-3342).

RÉGEBBI HIREINK

 • Tájékoztatás

 • 2019. okt. 11. - 10:21
 •  

   

  Tisztelt Ügyfeleink!

   

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy

  a Polgármesteri Hivatalban

  2019. október 14-én (hétfőn)

  az ügyfélfogadás szünetel.

   

  dr. Gotthard Gábor
  jegyző
   

 • Borkóstolós kirándulás

 • 2019. okt. 07. - 16:02
 •  

 • Fővárosi Vízművek ZRT.

 • 2019. okt. 03. - 15:04
 •  

  A Fővárosi Vízművek ZRT. értesíti a fogyasztókat, hogy hálózattisztítási munkák miatt

   

  2019. október 17-én 07 órától 19 óráig a VII. kerületben nyomáscsökkenés és vízzavarosodás várható.

   

  A magasabb épületek felső szintjein vízhiány is előfordulhat. 

   

  Az üzemi beavatkozás miatt felzavarosodott víz vas-mangán oxidokat tartalmaz, a víz ülepítés után felhasználható. 

   

  A Fővárosi Vízművek ZRT. kéri a fogyasztók türelmét és megértését.

 • Bursa Hungarica pályázat

 • 2019. okt. 03. - 09:33
 •  

  Tisztelt Érdeklődők!

   

  A Bursa Hungarica pályázat "A" és "B" típusú felhívásáról a bővebben gomb megnyomásával tájékozódhatnak!

 • Növényesítési pótpályázat

 • 2019. szept. 24. - 13:26
 •  

  2019. évi növényesítési pótpályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 275/2019. (09.23.) számú határozatával elfogadott 2019. évi növényesítési pótpályázati felhívás lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére 

   

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pótpályázatot írt ki kerületi lakóközösségek és önkormányzati intézmények növényesítésének támogatására.

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!” 

 • Helyiséghasználati pályázat

 • 2019. szept. 24. - 13:13
 •  

  HELYISÉGHASZNÁLATI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési Kulturális és Szociális Bizottsága  helyiséghasználati pályázatot ír ki az Erzsébetvárosban működő, civil szervezetek részére

   

   

  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapvető rendelkezései között a 6.§ a) bekezdésében kimondja, hogy az önkormányzat segíti a lakosság önszerveződő közösségeit. Ennek intézményesített formája a pályázat útján való támogatás. Erzsébetváros Önkormányzata elkötelezett abban, hogy hozzájáruljon az erzsébetvárosi polgárok közösségi érdekeinek érvényesítéséhez, támogassa az autonóm erzsébetvárosi közösségek tevékenységét, a munkavégzés helyének biztosításával erősítse a kerülethez való kötődésüket.

   

  További információért kérrem kattintson a bővebben gombra!

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT