• írta Sári Judit
  • 2022. július. 18. hétfő
  • 0

Esélyegyenlőség és a sokszínűség hónapja: Nézzük, kiknek és miben tud segíteni az önkormányzat?

Sok civil szervezet mellett az önkormányzat egész évben igyekszik támogatni azokat, akik az intézményesített ellátórendszerhez fordulnak. Az itt élők sokféle problémával keresik meg az önkormányzat szociális szolgáltatóját, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot, ahol fiatalok, idősek, családosok, munkanélkülivé válók vagy akár valamilyen függőséggel küzdők is találhatnak segítséget, kaphatnak útmutatást.
title image

Egy társadalom szociális érzékenységének szintmérője, hogy mennyire tud és akar segíteni azoknak, aki valamilyen váratlan helyzetből adódóan a komfortzónájukon kívül kerültek, azoknak, akik másságuk, betegségük, koruk, vagy akár egy rossz döntés miatti nehéz helyzetükben kiutat, megoldást, elfogadást keresnek. Július az esélyegyenlőség és sokszínűség hónapja Erzsébetvárosban, összefoglalónk ennek a jegyében készült. Sok civil szervezet mellett az önkormányzat egész évben igyekszik támogatni azokat, akik az intézményesített ellátórendszerhez fordulnak. Az itt élők sokféle problémával keresik meg az önkormányzat szociális szolgáltatóját, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot, ahol fiatalok, idősek, családosok, munkanélkülivé válók vagy akár valamilyen függőséggel küzdők is találhatnak segítséget, kaphatnak útmutatást.

Nézzük, kiknek és miben tud segíteni az önkormányzat?

Védőnők és családsegítők segítik gyermekkortól az időskorig a családok, az egyének életét. Közülük legtöbben a védőnők munkáját ismerik, hiszen már a várandós kismamákat is segítik, majd a gyermekeket egészen középiskolás korukig kísérik tanácsadással, a kötelező oltások szervezésével, együttműködnek az intézményekkel, a szülőkkel az óvodai, iskolai egészségnevelés területén.

Nagyon sok területen nyújthatnak segítséget a családsegítő munkatársai. A védőnők a családsegítő szolgálattal közösen a gyermekvédelmi jelzőrendszer nagyon fontos részei, feladatuk a gyermek veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, feltárása, a veszélyeztetett gyermekek problémáinak feltárása és a megoldások keresése. A Szolgáltatási Centrum feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.

Ugyanígy segítséget kaphatnak a családsegítőktől a munkanélküliek, a mentális vagy életvezetési problémákkal küzdők. Tájékoztatást kaphatnak pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, és a családban jelentkező krízishelyzetekben is szakszerű segítséget kaphatnak a rászorulók. A családsegítő szolgálathoz fordulhatnak az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik is.

Család- és Gyermekjóléti Központ – Szolgáltatási Centrum

https://www.bjhuman.hu/szolgaltatasok/csalad-es-gyermekjoleti-kozpont/csalad-es-gyermekjoleti-kozpont-szolgaltatasi-centrum

Család- és Gyermekjóléti Központ – Fejlesztési Centrum

https://www.bjhuman.hu/szolgaltatasok/csalad-es-gyermekjoleti-kozpont/csalad-es-gyermekjoleti-kozpont-fejlesztesi-centrum

A szociális étkeztetés keretein belül gondoskodik az önkormányzat megbízásából a Humánszolgáltató azon rászorulók legalább napi egyszeri meleg étkezésről, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek azt biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A maximum térítési díjat az önkormányzat rendelete határozza meg, a díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

Szociális étkeztetés

https://www.bjhuman.hu/szolgaltatasok/szocialis-etkeztetes

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is működik a kerületben, amelyen belül idős vagy egészségi állapota, illetve fogyatékossága miatt rászoruló személy saját otthonában biztosítják az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást. A szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkező, megbízható gondozónők hétköznap reggel nyolc órától, délután négy óráig végzik tevékenységüket. Indokolt esetben a hétvégi ellátást is biztosítják. Gondoznak, ápolnak, mosdatnak, bevásárolnak, ügyet intéznek, kitakarítanak, szükség esetén a szociális háló keretein belül segítik a bentlakásos szociális intézménybe költözést.

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

https://www.bjhuman.hu/szolgaltatasok/hazi-segitsegnyujtas-es-jelzorendszeres-hazi-segitsegnyujtas/hazi-segitsegnyujtas-es-jelzorendszeres-hazi-segitsegnyujtas

A végére hagytuk az idősek nappali klubjait, főképp azért, mert ide nem csak a rászorulókat várják szeretettel. A nappali klubokban a saját otthonukban élő, önmaguk ellátására képes vagy részben képes időskorúak napközbeni programjait biztosítják, különböző szolgáltatásokon keresztül. Segítenek az ügyintézésben, demenciával küzdő idősek számára nappali ellátást, gondozást, felügyeletet biztosítanak. De természetesen itt azért egyéb lehetőségek is várják az időskorú lakosságot, még pedig a társas kapcsolatok ápolásán belül. Közösségi rendezvények szervezésével, az egészséges életvitel kapcsán jógával és csoportos tornával, életmódtanácsadással, szűrőprogramokkal, a kellemes időtöltés keretein belül többféle közösségi programmal, eseménnyel, klubfoglalkozással, akár kirándulással, sőt, ma már az örök fiatalok számítógépkezelést, internethasználatot is tanulhatnak. A klubprogramokról valójában nagyon sok mindent lehetne még leírni, de azt javasoljuk, keressék fel inkább valamelyik nappali klubot, és tapasztalják meg maguk, milyen remek társaság és programok várnak önökre. A foglalkozásokon való jelenlét feltétele a klubtagság, amit viszont nagyon gyorsan lehet igényelni, a részvétel pedig – az étkezésen kívül - mindenkinek ingyenes.

Idősek nappali klubjai

https://www.bjhuman.hu/szolgaltatasok/idosek-nappali-klubjai

kohezios_alap