ALSÓERDŐSORI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Cím: 1074 Alsóerdősor u. 14/16.

Telefon: 342-0372, 342-7773, 351-8712

Fax: 342-7773

Intézményvezető: Móri Árpádné

E-mail:

WEB:

Általános és különös közzétételi lista közzétételi egységei  

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény hivatalos neve

 

Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

az intézmény székhelye

 

1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14-16.

az intézmény postai címe, az intézmény telefonszáma, az intézmény fax száma, az intézmény elektronikus levélcíme

 

1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14-16.

Tel/fax: +36-1-3427-773, 3420-372

e-mail:

az intézmény honlapja

 

www.alsoerdosor.hu

az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Szabó Katalin iskolatitkár

Tel./fax: 3427-773, 3420-372

 

1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény szervezeti felépítése

 

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”

(SZMSZ 1. sz. melléklet)   

 

 

 

1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői 

Adat megnevezése

 

 Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme)

 

Móri Árpádné

+36-1-3427-773, 3420-372

e-mail:

 

1.4  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv 1.1 pontban meghatározott adatai

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Tel.: +36-1/462-3100

www.erzsebetvaros.hu

 

1.5  Közzétételi egység: Lapok

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény által alapított lapok neve, a szerkesztőség címe, a főszerkesztő neve

 

-

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövege

 

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény,

20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

4/2010. (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról

 

2/2005. (III.1.) OM rendelet az SNI-s (sajátos nevelésű igényű) gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelve

 

Alapító okirat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”)

 

Szervezeti és Működési Szabályzat (Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”)

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

 

  • Pedagógus nyilvántartás
  • Tanulói nyilvántartás
  • Digitális napló
  • Beírási napló
  • Foglalkozási napló
  • Törzslap
  • Órarend
  • Tantárgyfelosztás
  • Terembeosztás

 


 

2.3. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény nyilvános kiadványainak a címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

-

 

2.4. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős személy neve

 

Intézményi adatfelelős:

Nádházi Tamás

Tel/fax: +36-1-3427-773, 3420-372

e-mail:

 

A Közzétételi Szabályzatot lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” között

 

2.5. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

 

2.5.1 SZMSZ 

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.2 házirend

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.3 intézményi minőségirányítási program

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.4 nevelési, illetve pedagógiai program

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.5 a szakmai ellenőrzés megállapításai a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

-

2.5.6 Gyakornoki Szabályzat

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.7 a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.8 a nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.9 az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.10 az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok”

2.5.11 az általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

 

 

2.5.12 szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége

 

 

2.5.13 a hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

 

2.5.14 az iskolai tanév helyi rendje

 

Tanévenként változó a NEFMI rendelete alapján

2.5.15 az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

 

Az osztályok/tanulók létszáma minden évben változik, erről az iskola honlapján lehet tájékozódni

2.5.16 az intézmény vezetője által, valamint a jogszabály által az általános- illetve a különös közzétételi listákon túl meghatározott adatkört meghatározó lista

 

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok 

 

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok nyilvános megállapításai

 

 

 

3.2  Közzétételi egység: Költségvetések, beszámolók

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézmény

 

Az intézmény költségvetési adatait a Baross Gábor Általános Iskola költségvetése tartalmazza.

3.2.1        éves (elemi) költségvetése,

3.2.2        számviteli törvény szerinti beszámolója,

3.2.3        a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

 

 

 

 

 

 

3.3  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők illetménye, munkabére és a rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Igazgató: 1 fő

Igazgató–helyettes: 3 fő

Tanító-tanár: 59 fő

Napközis nevelő: 11 fő

Fejlesztő pedagógus: 2 fő

Könyvtáros: 1 fő

Gyermekvédelmi felelős: 1 fő

Pedagógiai asszisztens,

gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő

Kisegítő személyzet: 17 fő

 

 

3.4  Közzétételi egység: Szerződések

Adat megnevezése

 

Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

 

Az intézménynek nincs önálló gazdálkodási jogköre, a kötelezettségvállalásra a Baross Gábor Általános Iskola jogosult.

 


POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT