TÁRSASHÁZ-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT 2010.

Társasház-felújítási pályázat 2010. évre


A Kerületfejlesztési Bizottság a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletben (továbbiakban: rendelet) biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a társasházak felújítási munkálataira. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében 100.000.000,- forintot különített el a jelen pályázaton nyertes társasházak részére.

A pályázati feltételeket, a benyújtás, elbírálás, valamint a támogatás felhasználásának szabályait az Önkormányzat rendelete tartalmazza.

A pályázatot a rendeletben meghatározott, és az alábbi sorrend alapján támogatott felújítási munkákra lehet benyújtani (2010. évben gáz alap-, és felszálló vezeték cserére nincs pályázati kiírás):

 • A kiemelten támogatott munkák sorrendje a 2010. évben:

 

 1. életveszély elhárítási és az építési hatóság által előírt kötelező határozatokban szereplő  munkák (kéménybélelési munkákra a pályázati kiírás nem vonatkozik)
 2. függőfolyosó szerkezeti felújítása
 3. elektromos felújítás - utcai bejövő kábeltől az albetétek mérőórájáig, a munka  szakaszolva is pályázható
 4. általános felújítási munkák


A pályázati anyag benyújtási határideje: 2010. 03. 22. du. 18 óra.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani.

A benyújtott pályázati anyagokat döntésre a Polgármesteri Hivatal készíti elő.

A benyújtott pályázatokat a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.

A pályázati anyag elbírálási határideje: 2010. 05. 03.


A felújítási pályázat lebonyolításának módja:

 • A felújítási pályázatot a rendelet előírásai szerint kell benyújtani.
 • Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2006. (XII.20.) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletének 3.4-es pontja alapján:
  „A pályázaton az a társasház vehet részt, amelynek nincs olyan tartozása, amely a támogatás visszafizetését veszélyeztetné, és a korábbi erzsébetvárosi önkormányzat által kiírt és elnyert pályázatok visszafizetésénél nincs két hónapnál nagyobb elmaradása."
 • Az 1. pontban kiemelten támogatott munka esetében a hatósági kötelezés másolati példányát be kell csatolni a pályázathoz!
 • A rendelet, és a jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban kapható, vagy az Önkormányzat honlapjáról () letölthető.
 • Az Önkormányzat a nyertes társasház közgyűlése által megbízott személlyel köt szerződést.
 • Amennyiben a társasház a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül - neki felróható okból - a szerződést nem írja alá, az elnyert támogatást elveszti.
 • A homlokzat-felújítás építési engedély köteles a műemlék épületeken és műemléki jelentőségű területen lévő nem műemlék épületek esetében is, bejelentés köteles a helyi védett épületeken és területen, egyéb épületek esetében a homlokzati szín kiválasztása az építési hatóság és a Főépítész közreműködésével történik a helyszínen, építési naplóbejegyzéssel, melyet a végelszámolásnál be kell nyújtani.
 • A társasház-felújítási pályázathoz a 800.000,- Ft-ot meghaladó munka esetén kettő vagy több árajánlatot kell csatolni mellékletként, amelyek között a társasház által elfogadott árajánlat is szerepel.
 • A munkák elvégzése után a számlák átvételét követően annak elfogadása esetén a támogatás jóváhagyott összegét az Önkormányzat 2011. január 1-jét követően a beérkezési sorrendben utalja át.


A Kerületfejlesztési Bizottság döntését a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza. Minden pályázó értesítést kap az őt érintő döntésről.

A pályázattal kapcsolatban, hivatali munkaidőben további felvilágosítást adnak:

 • Vagyongazdálkodási Iroda, és a Főépítészi Csoport munkatársai (Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. és Garay u. 5. tel.: 462-3100)


A rendelet és a pályázati kiírás szabályainak be nem tartása esetén a benyújtott pályázat érvénytelen.

Budapest, 2010. 01. 25.

Kerületfejlesztési Bizottság

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT