2013.05.03

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

 Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

Iktatószám:

Napirendi pont: ........

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

A Városüzemeltetési Bizottság 2013. május 3-i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

Tárgy:

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

 

Készítette:

 

 

 

                            Csüllög Szilvia

    Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

 

 

 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

 

 

 

dr. Bohuniczky György

jogi referens

 

 

Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.

 

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

 Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

 

 

Tisztelt Bizottság!

 

 

Az alábbiak szerint terjesztem elő a Hatósági- és Ügyfélszolgálati Iroda bizottsági hatáskörbe tartozó ügyiratait.

 

A kérelmekben megjelölt közterületekről helyszíni bejárás során fényképfelvételek készültek és az igényelt méretekre vonatkozóan jegyzőkönyvben rögzített távolságmérési adatok (lézeres mérőműszer alkalmazásával) az előterjesztésben egyenként rögzítésre kerültek.

Vendéglátó teraszok dobogón való elhelyezése csak azokban az esetekben került meghatározásra, ha a gyalogosforgalom biztonságát a dobogó nélkül elhelyezett terasz akadályozná vagy veszélyeztetné. A dobogó nélküli teraszok esetén az engedélyezett terület körülhatárolását írtuk elő a 28/2012. (VI.13.) önkormányzati rendelet módosítására tekintettel.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztéseket megtárgyalni és az ügyekben döntést hozni szíveskedjen.

 

 

1. számú előterjesztés 

 

A Magyar Piac Szövetkezet VII. ker. Rózsák tere 9-11. sz. előtti közterület használatának ügye

 

Kérelmező neve:

Magyar Piac Szövetkezet

Székhelye (címe):

2063 Óbarok, Vázsony puszta 11.

Iktatószám:

KI/25845/2013/VI.

A közterület használatára vonatkozó adatok

Közterület használat helye:

Rózsák tere 9-11.

Igényelt közterület használat célja és időtartama

termelői piac (50 m x 2 m, azaz 100 m2)

 2013. május 4. és 11. napokon (összesen 2 nap)

 

 

 

 

 

 

Előzmény:

A T. Bizottság a heti vásár és piac céljára történő közterület-használathoz a 416/2012.(10.24.) sz. határozatában 2012. szeptember 29. és 2012. október 6., valamint 2013. október 13., 20., 27., és 2012. november 3. napokra már hozzájárult.

Bizottsági hatáskört megállapító jogszabály:

Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2012. (VI.13.) Ör. 2. § (2) bek.

Megjegyzés:

A közút forgalmának korlátozásához a Budapesti Közlekedési Központ a 1051/105-2/2013/1051. sz. forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás meghosszabbításával hozzájárult.

 

 

2. számú előterjesztés 

 

A Berxwedan Kft. VII. ker. Akácfa u. 5. szám előtti közterület használatának ügye

 

Kérelmező neve:

 Berxwedan Kft.

Székhelye (címe):

 1072 Budapest, Akácfa u. 5.

Iktatószám:

 KI/25233/2013/VI.

A közterület használatára vonatkozó adatok

Közterület használat helye:

 Akácfa u. 5.

Igényelt közterület használat célja és időtartama

az épület előtt, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz (10 m x 1.5 m, azaz 15 m2), reklámfelirattal ellátott napernyő (5.5 m x 1.4 m, azaz 8 m2), 2 db falsíkos reklámtábla (2 db, 0.45 m x 1.6 m, azaz 1 m2, összesen 2 m2), 1 db falsíkos reklámtábla (0.7 m x 1.6 m, azaz 2 m2)   

 2013. május 1-jétől 2013. október 31-ig (vendéglátó terasz és reklámfelirattal ellátott napernyő), 2013. május 1-jétől 2013. december 31-ig (3 db falsíkos reklámtábla)

 

 

 

 

 

 

Előzmény:

A T. Bizottság a 3 db falsíkos reklámtáblák és reklámfelirattal ellátott napvédő ponyva elhelyezéséhez a 134/2012. (03.21.) határozatában 2012. március 5-től 2012. december 31-ig, illetve a vendéglátó terasz üzemeltetéséhez a 213/2012. (05.15.) határozatában 2012. május 1-jétől 2012. október 31-ig már hozzájárult.

Bizottsági hatáskört megállapító jogszabály:

Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2012. (VI.13.) Ör. 2. § (2) bek.

Megjegyzés:

A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a járda teljes szélessége 3 m.

 

 

 

 

 

3. számú előterjesztés 

 

A Kissrác Bt. VII. ker. Dohány u. 1/a. sz. előtti közterület használatának ügye

 

Kérelmező neve:

 Kissrác Bt.

Székhelye (címe):

 1075 Budapest, Károly krt. 3/A.

Iktatószám:

 KI/21686-1/2013/VI.

A közterület használatára vonatkozó adatok

Közterület használat helye:

 Dohány u. 1/a.

Igényelt közterület használat célja és időtartama

dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz (1 db 2 m x 2 m, azaz 4 m2, 1 db 4 m x 2 m, azaz 8 m2, 1 db 2 m x 1.5 m, azaz 3 m2, összesen 15 m2)

2013. május 1-jétől 2013. május 31-ig

 

 

 

 

 

 

Előzmény:

A T. Bizottság a vendéglátó teraszok elhelyezéséhez a 118/2013. (03.22.) sz. határozatában 2013. április 1-jétől 2013. április 30-ig már hozzájárult.

Bizottsági hatáskört megállapító jogszabály:

Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2012. (VI.13.) Ör. 2. § (2) bek.

Megjegyzés:

A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a gyalogos forgalom számára rendelkezésre álló járdafelület az útpadka és a terasz külső síkja között 2.4 m szélességű.

 

 

4. számú előterjesztés 

 

A Rovin Kft. VII. ker. Dohány u. 56. sz. előtti közterület használatának ügye

 

Kérelmező neve:

 Rovin Kft.

Székhelye (címe):

 1133 Budapest, Pozsonyi út 63.

Iktatószám:

 KI/22976-1/2013/VI.

A közterület használatára vonatkozó adatok

Közterület használat helye:

 Dohány u. 56.

Igényelt közterület használat célja és időtartama

dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz (1.1 m x 6.3 m, azaz 7 m2)

 2013. május 1-jétől 2013. május 31-ig

 

 

 

 

 

 

Előzmény:

A T. Bizottság a vendéglátó terasz elhelyezéséhez a 149/2013. (04.17.) sz. határozatában 2013. április 1-jétől 2013. április 30-ig már hozzájárult.

Bizottsági hatáskört megállapító jogszabály:

Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2012. (VI.13.) Ör. 2. § (2) bek

Megjegyzés:

A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a járda teljes szélessége 2.6 m.

 

 

5. számú előterjesztés 

 

A Magda-Merlo Kft. VII. ker. Király u. 59/B. sz. előtti közterület használatának ügye

 

Kérelmező neve:

 Magda-Merlo Kft.

Székhelye (címe):

 1072 Budapest, Király u. 59/B.

Iktatószám:

 KI/22765-1/2013/VI.

A közterület használatára vonatkozó adatok

Közterület használat helye:

 Király u. 59/B. 

Igényelt közterület használat célja és időtartama

vendéglátó terasz 22.00h és 24.00h közötti nyitva tartásának engedélyezése

          visszavonásig

 

 

 

 

 

 

Előzmény:

A T. Bizottság a vendéglátó terasz elhelyezéséhez a 179/2013. (04.29.) sz. határozatában 2013. május 1-jétől 2013. szeptember 30-ig már hozzájárult.

Bizottsági hatáskört megállapító jogszabály:

Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 46/2012. (XII. 17.) Ör. 3. § (4) bek.

Megjegyzés:

Az eltérő nyitva tartás engedélyezéséhez szükséges a Bp. VII. Király u. 59/B. sz. társasház közgyűlésének hozzájáruló döntése, melyet ügyfél kérelméhez csatolt. Szomszédos társasháza nincs a Király u.59/B. épületnek.

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslatok 

 

1. 

A

HATÁROZATI JAVASLAT

 

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:

A Magyar Piac Szövetkezet VII. ker. Rózsák tere 9-11. szám előtti közterület használatának ügye

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Piac Szövetkezet (2063 Óbarok, Vázsony puszta 11.) KI/25845/2013/VI. számú kérelméhez kötötten hozzájárul a Budapest VII. kerület Rózsák tere 9-11. sz. épületek előtti közterület használatához 2013. május 4-án és 11-én (összesen 2 nap) termelői piac (50 m x 2 m, azaz 100 m2) megtartása céljából.

 

B

HATÁROZATI JAVASLAT

 

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:

A Magyar Piac Szövetkezet VII. ker. Rózsák tere 9-11. szám előtti közterület használatának ügye

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Magyar Piac Szövetkezet (2063 Óbarok, Vázsony puszta 9-11.) KI/25845/2013/VI. számon kérelmezett, Budapest VII. kerület Rózsák tere 9-11. sz. épületek előtti közterületen termelői piac megtartásához.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Wencz Miklós bizottsági elnök

 

2. 

A

HATÁROZATI JAVASLAT

 

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:

A Berxwedan Kft. VII. kerület Akácfa u. 5. szám előtti közterület használatának ügye

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berxwedan Kft. (1072 Budapest, Akácfa u. 5.) KI/25233/2013/VI. számú kérelméhez kötötten hozzájárul a Budapest VII. kerület Akácfa u. 5. számú épület előtti közterület használatához 2013. május 1-jétől 2013. október 31-ig dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz (10 m x 1.5 m azaz 15 m2) és reklámfelirattal ellátott napernyő (5.5 m x 1.4 m, azaz 8 m2) valamint 2013. május 1-jétől 2013. december 31-ig 2 db falsíkos reklámtábla (2 db, 0.45 m x 1.6 m, azaz 1 m2, összesen 2 m2) és 1 db falsíkos reklámtábla (0.7 m x 1.6 m, azaz 2 m2) elhelyezése céljából.

 

B

HATÁROZATI JAVASLAT

 

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:

A Berxwedan Kft. VII. kerület Akácfa u. 5. szám előtti közterület használatának ügye

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Berxwedan Kft. (1072 Budapest, Akácfa u. 5.) KI/25233/2013/VI. számon kérelmezett, Budapest VII. kerület Akácfa u. 5. számú épület előtti közterületen vendéglátó terasz, reklámfelirattal ellátott napvédő ponyva, valamint 3 db falsíkos reklámtábla elhelyezéséhez.

 

Felelős:       Wencz Miklós bizottsági elnök

Határidő:    azonnal

 

3.

A

HATÁROZATI JAVASLAT

 

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:

A Kissrác Bt. VII. kerület Dohány u. 1/a. szám előtti közterület használatának ügye

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kissrác Bt. (1075 Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/21686-1/2013/VI. számú kérelméhez kötötten hozzájárul a Budapest VII. kerület  Dohány u. 1/a. sz. épület előtti közterület használatához 2013. május 1-jétől 2013. május 31-ig dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz (1 db 2 m x 2 m, azaz 4 m2, 1 db 4 m x 2 m, azaz 8 m2, 1 db 2 m x 1.5 m, azaz 3 m2, összesen 15 m2) elhelyezése céljából.

 

B

HATÁROZATI JAVASLAT

 

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:

A Kissrác Bt. VII. kerület Dohány u. 1/a. szám előtti közterület használatának ügye

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Kissrác Bt. (1075 Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/21686-1/2013/VI. számon kérelmezett, Budapest VII. kerület Dohány u. 1/a. sz. épület előtti közterületen vendéglátó teraszok elhelyezéséhez.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Wencz Miklós bizottsági elnök

 

 

 

 

 

 

4.

A

HATÁROZATI JAVASLAT

 

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:

A Rovin Kft. VII. kerület Dohány u. 56. szám előtti közterület használatának ügye

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rovin Kft. (1133 Budapest, Pozsonyi út 63.) KI/22976-1/2013/VI. számú kérelméhez kötötten hozzájárul a Budapest VII. kerület  Dohány u. 56. sz. épület előtti közterület használatához 2013. május 1-jétől 2013. május 31-ig dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz (1.1 m x 6.3 m, azaz 7 m2) elhelyezése céljából.

 

B

HATÁROZATI JAVASLAT

 

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:

A Rovin Kft. VII. kerület Dohány u. 56. szám előtti közterület használatának ügye

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Rovin Kft. (1133 Budapest, Pozsonyi út 63.) KI/22976-1/2013/VI. számon kérelmezett, Budapest VII. kerület Dohány u. 56. sz. épület előtti közterületen vendéglátó terasz elhelyezéséhez.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Wencz Miklós bizottsági elnök

 

5.

A

HATÁROZATI JAVASLAT

 

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:

A Magda-Merlo Kft. VII. kerület Király u. 59/B. szám előtti közterület használatának ügye

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magda-Merlo Kft. (1072 Budapest, Király u. 59/B.) KI/22765-1/2013/VI. számú kérelméhez kötötten visszavonásig hozzájárul a Budapest VII. kerület Király u. 59/B. sz. előtti közterületen a 179/2013. (04. 29.) sz. határozatával engedélyezett vendéglátó terasz 22.00h és 24.00h közötti nyitva tartásához.

 

B

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:

A Magda-Merlo Kft. VII. kerület Király u. 59/B. szám előtti közterület használatának ügye

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magda-Merlo Kft. (1072 Budapest, Király u. 59/B.) KI/22765-1/2013/VI. számú kérelméhez kötötten nem járul hozzá a Budapest VII. kerület Király u. 59/B. sz. előtti közterületen a 179/2013. (04.29.) határozatával engedélyezett vendéglátó terasz 22.00h-24.00h közötti nyitva tartásához.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Wencz Miklós bizottsági elnök

 

 

 

 

Budapest, 2013. x.

 

 

                                                                                                    Csüllög Szilvia

                                                                            Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT