Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)


Az Önkormányzat egyszeri, rendkívüli települési támogatást nyújt annak a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmezőnek, akinek

a)     munkaviszonya a COVID-19 humánjárvány okán kihirdetett veszélyhelyzet idején szűnt meg, vagy

b)     a veszélyhelyzet ideje alatt legalább 30 nap időtartamban fizetés nélküli szabadságon volt (kivéve, ha a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe), vagy

c)     a veszélyhelyzet ideje alatt munkáltatója 30 nap időtartamban mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól és ez időre díjazás nem illeti meg, és

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot és a család egyik tagjának sincs vagyona, továbbá egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkezik.

A támogatás mértéke évi 57.000 Ft, amennyiben a családban gyermeket nevelnek évi 71.250 Ft.

A kérelem a veszélyhelyzet fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő 30 napon belül nyújtható be.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 9/A.§

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem egyszeri rendkívüli települési támogatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Dr. Gyöngyösi-Tóth Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13:30 − 18:00
Kedd: −
Szerda: 8:00 − 16:30
Csütörtök: −
Péntek: 8:00 − 12:00
kohezios_alap