Erzsébetvárosi mese- és novellaíró pályázat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata mese- és novellaíró pályázatot hirdet

a kerületi általános- és középiskolák tanulói számára

 

 

Három korcsoportban várjuk a pályamunkákat:

I. korcsoport: a 8-10 évesek mesével pályázhatnak,

II. korcsoport: a 11-13 évesek mesével pályázathatnak,

III. korcsoport: a 14-19 évesek novellával pályázhatnak.

Tematikai megkötés nincs, bármilyen téma választható. A zsűri azonban örömmel veszi, ha a beadott pályamunkához illusztráció is tartozik és témája a VII. kerülethez kapcsolódik.

Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent írással indulhat.

 

A pályázat benyújtása:

 

A pályamunkákat elektronikus úton vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi terjedelemben:

 

I. korcsoport: 2 A/4-es oldal kézzel írva,

II. korcsoport: 3 A/4-es oldal kézzel írva vagy 2 A/4-es oldal gépelve (maximum 6000 karakter),

III. korcsoport: 5 A/4-es oldal gépelve (maximum 15.000 karakter).

 

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címen várjuk a pályázatokat, PDF-fájlként vagy Word-dokumentumként csatolva a levélhez. Az email szövegében kérjük megadni a pályázó nevét, életkorát, iskoláját, valamint azt az e-mail címet, ahová az értesítést küldhetjük.

 

Személyes leadásra a Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatti Ügyfélszolgálatán van lehetőség, ügyfélfogadási időben (Hétfő: 13:30-18:00, Szerda: 8:00-16:30, Péntek: 8:00-12:00). A pályamunkákat kérjük borítékban adják le, egy külön lapon feltüntetve pályázó nevét, életkorát, iskoláját, és azt az e-mail címet ahová a pályázat eredményéről értesítést küldhetünk.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 24.

A pályázattal kapcsolatos értesítéseket e-mailen küldjük.

A beérkezett írásokat szakmai zsűri értékeli, amelynek tagjai az 2022. évben erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjban részesülő írók, költők lesznek.

Minden korcsoportban az első három helyezett és egy külön díjazott könyvvásárlásra fordítható ajándékkártyában részesül, de valamennyi pályázónak apró ajándékkal is értékelni fogjuk a munkáját. A díjak ünnepélyes eredményhirdetés keretében kerülnek átadásra, amelyről az önkormányzat kommunikációs felületein is beszámolunk majd.

További információ Prógli Katalintól kérhető (Tel.: 462-3399, E-mail: [email protected])


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő:

Neve: Budapest Főváros VII. kerületi Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltató Iroda Címe: 1076 Budapest, Garay u. 5.

Telefonszáma: 462-3328

E-mail címe: [email protected]

Érintett:

Az Erzsébetvárosi mese- és novellaíró pályázatra jelentkező személy

Kezelt adatok köre:

Név: az adatkezelés célja a pályázó beazonosítása.

Életkor: az adatkezelés célja a pályázatban rögzített korosztály meghatározása.

E-mail cím: az adatkezelés célja a pályázat során történő kapcsolattartás, a pályázat eredményéről történő értesítés.

A köznevelési intézmény neve, ahol a jelentkező tanul: az adatkezelés célja: a pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata.

A kezelt adatok tekintetében

Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása.

Az adatok megőrzésének ideje: az Érintett adatkezelésre vonatkozó tiltó rendelkezéséig, de legkésőbb a pályázat eredményhirdetését követő nap.

Az adatkezelés módja: papíron vagy elektronikus úton.

Az adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára.

A pályázat során az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint jár el, az Érintett kérésére tájékoztatja őt a jogairól és azok érvényesítési lehetőségeiről.


kohezios_alap