Jövedelempótló rendszeres támogatás


Jövedelempótló rendszeres támogatás megállapítására jogosult az a VII. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személy, aki saját jövedelemmel nem rendelkezik és

a) aki 30%-49% mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét 30%-66%-ban elvesztette, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 51%-70%-os mértékű,

b) gyermeket vár és terhessége 12. hetét betöltötte,

c) pszichiátriai betegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll;

és az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében a kérelme benyújtását megelőző két éven belül legalább 180 nap időtartamig együttműködött, az (1) bekezdés b) pontja esetében a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 90 napig együttműködött, feltéve, hogy a saját maga és a családjának megélhetése nem biztosított, azaz, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%- át és a család egyik tagjának sincs vagyona.

 A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a tájékoztatóban érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 23.§

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem jövedelempótló támogatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: dr. Tóth Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13:30 − 18:00
Kedd: −
Szerda: 8:00 − 16:30
Csütörtök: −
Péntek: 8:00 − 12:00
kohezios_alap