KÖZLEMÉNY – szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 9.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján az alábbiakat teszem közzé.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szerveinél működő szakszervezetek helyi szintű reprezentativitását megállapító Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2022. november 02. napján megtartott ülésének megállapítása szerint a Kjt. 6/A.§ (2) bekezdés értelmében, települési szinten az alábbi szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni:

  • Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

 

Tóth László

jegyző, a Területi Reprezentativitást Megállapító Bizottság elnöke

kohezios_alap