PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Kazinczy utca 48. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában lévő 256/900 arányú tulajdonában lévő Budapest belterület 34167 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben a 1075 Budapest, Kazinczy utca 48. szám alatt található „kivett üzem” megjelölésű ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában.


Meghirdetés: 2021. június 1. (kedd) – június 16. (szerda)
Ajánlattételi határidő: 2021. június 16. 12:00 óra
Az ajánlatok bontása: 2021. június 16. 13:00 óra


A határidőn túl érkezett pályázat érdemi vizsgálat nélkül, automatikusan érvénytelennek tekintendő!
A pályázat kiírója: Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (1071 Budapest, Damjanich u 12., továbbiakban: „EVIN Nonprofit Zrt.”).


A pályázat célja: a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat (továbbiakban: „Önkormányzat”) tulajdonában lévő és alább megjelölt ingatlan tulajdonjogának adásvételi szerződés útján történő átruházása.


Kapcsolódó dokumentumok


Pályázati felhívás

Ajánlati lap cégek részére

Ajánlati lap magánszemélyek részére

Pályázati jelentkezési lap cégek részére

Pályázati jelentkezési lap magánszemélyek részére

Nyilatkozat

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Jelentkezési és kitöltési segédlet