Tárgy: Partnerségi tájékoztatás – véleményezési szakasz

 

Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok!

 

Ezúton tájékoztatjuk Erzsébetváros lakosságát, valamint az érintett érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó tervező szervezeteket, egyházakat, környezetvédelmi egyesületeket, hogy megindította Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (XII.21.) számú rendeletével jóváhagyott jelenleg hatályos EÉSZ módosítását a Rottenbiller utca – Damjanich utca – Bethlen Gábor utca – Dembinszky utca által határolt 38. sz. tömb területére vonatkozóan tárgyalásos eljárásban.

 

A tájékoztatás, véleménynyilvánítás és az egyeztetés elektronikus formában történik a 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdés b) pontja és az 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

 

A tájékoztató anyagok a www.erzsebetvaros.hu honlapon lesznek közzétéve „EÉSZ módosítás 38. sz. tömb” címmel.

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott Partnerek véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek a 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdés c) pontja és az 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján a tájékoztatás közzétételétől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül, kizárólag elektronikus úton:

a)      Cégkapun, Ügyfélkapun keresztül e-papíron írásos észrevételt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesterének történő megküldésével: Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH  KRID kód:500127390

b) elektronikus levélben a [email protected] e-mail címre.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lakossági fórum online lesz megtartva, melynek időpontjáról és módjáról a www.erzsebetvaros.hu honlapon adunk tájékoztatást.

 

 

Budapest, 2021. július 08.

Niedermüller Péter

polgármester


 Kapcsolódó Dokumentumok:

EÉSZmódosítás 38. tömb 2021-09

Építéstörténeti tud. dokumentációk és műemléki értékleltárak

 

kohezios_alap