FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Főépítészi Iroda

 

Cím: 1076 Budapest, Garay u. 5. II. 215.
Telefon: 462-3368
Fax: 338-4321
E-mail: 

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda központi e-mail címén tegyék fel. Bejelentésüket az irodavezető továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak!


Főépítész: Dienes János
II. emelet 220. iroda
Telefon:462-3367
Dienes János hétfő és szerdai napokon fogad ügyfeleket (a Műszaki Iroda vezetőjével közösen) előzetesen egyeztetett időpontban (bejelentkezni a 462-3357-as telefonszámon lehet)

Irodavezető: Kardos-Erdődi Zsolt 
II. emelet 215. iroda
Telefon: 462-3363

Általános ügyfélfogadási idő:

Hétfő

13.30 − 18.00

Szerda

8.00 − 16.30

Péntek

8.00 − 12.00 

 

Név

Telefon

Irodaszám:

Dienes János

462-3367

220

Főépítész 

Kardos-Erdődi Zsolt

462-3363

216

Irodavezető

Törőcsik Attila

462-3436

214

Irodavezető-helyettes

Joó Mária

462-3368

215

titkárnő-ügyintéző

Binó Beáta

462-3437

206

építész-ügyintéző

Pék Andrea

462-3361

209

építész-ügyintéző

Stolcz Eszter

462-3360

204

építész-ügyintéző

 

A kerület kiosztása az ügyintéző munkatársak szerint:

Feladatok, tevékenységek:

 

 • Szakmailag döntésre előkészíti a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a kerületet érintő településrendezéssel, fejlesztéssel kapcsolatos tervezeteit.
 • Előkészíti - az építésügyi hatósági tevékenység körébe tartozók kivételével - a helyi önkormányzatok építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit.
 • Az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását.
 • Ellátja Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanácsának vezetésével és adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat.
 • Döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit.
 • Elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről.
 • A településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit.
 • Szervezi és irányítja a hatályos jogszabályokban előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát
 • A véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembe vételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket.
 • Gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról.
 • Gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
 • Kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról.
 • Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését.
 • Nyomon követi a településképi bejelentésekkel és véleményezési eljárásokkal kapcsolatos, - az ügyfelek által az „Építésügyi Hatósági Engedélyezési Eljárást Támogató Elektronikus Dokumentációs Rendszer"-be (ÉTDR) feltöltött - anyagokat, és rögzíti a Polgármester – bejelentési és véleményezési eljárás kapcsán – kiadott településképi véleményeit.
 • Szakmailag előkészíti a Polgármester számára a településképi bejelentés tudomásulvételét/megtagadását tartalmazó döntéseket.
 • A Polgármester számára szakmailag előkészíti a településképi véleményeket.
 • Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az településképi bejelentési és a településképi véleményezési eljárásokkal kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
 • A Polgármester számára indokolt esetben előkészíti a településképi kötelezési eljárással kapcsolatos döntéseket.
 • A mindenkori társasház-felújítási pályázat kiírásának előkészítése, előzetes egyeztetése a Hivatal érintett szervezeti egységeivel és a fejlesztéspolitikáért felelős miniszterrel, miniszteri állásfoglalás beszerzése.
 • A Bizottsági döntés alapján kiírt társasház-felújítási pályázat közzétételében való közreműködés.
 • A társasház-felújítási pályázatra beérkezett pályázati dokumentációk döntésre történő előkészítésének koordinálása.
 • A társasház-felújítási pályázaton elnyert támogatások felhasználására vonatkozó megállapodások előkészítése, az elszámoláshoz szükséges dokumentumok előterjesztése a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének.

  A helyi rendeletek elérhetősége honlapunkon:  melyet ide kattintva elérhet.

 

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVEK

Erzsébetváros közigazgatási területére (kivéve: ld. rendelet 1. §) módosításokkal egységes szerkezetben

Hevesi Sándor tér – Izabella utca – Wesselényi utca – Vörösmarty utca – Dob utca által határolt területre

Rottenbiller utca – István utca – Bethlen Gábor utca – Péterfy Sándor utca által határolt területre

-palota Rákóczi út – Erzsébet körút – Dohány utca – Osvát utca által határolt területre

Dózsa György út – István utca – Hernád utca – Garay utca – Garay tér – Alpár utca által határolt területre

Baross tér – Rottenbiller u. – Garay u. – Garay tér – Alpár u. – Dózsa György út – Verseny u. – Thököly út által határolt területre

Rákóczi út – Osvát utca – Dohány utca – Hársfa utca – Barát utca – Szövetség utca által határolt területre

A FŐÉPÍTÉSZI IRODA TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HELYI RENDELETEK

a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról

– kerületi építészeti értékvédelemről

– városképi követelményekről

−  a városképi bejelentési és városképi véleményezési eljárásról, bejelentéshez ill. véleményezéshez kötött  építési tevékenységekről, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációról,

–  városképvédelmi tájékoztató és szakmai konzultáció

−  a reklám-berendezések elhelyezésével, fenntartásával, tervezett elhelyezésével, valamint ilyen céllal felület kialakításáról,

−  a meglévő építmény rendeltetésének – részben vagy egészben – megváltoztatásáról 

az Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

 

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT