MŰSZAKI IRODA

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda

 

Cím: 1076 Budapest, Garay u. 5. II. emelet
Telefon: (+36 1) 462-3100, (+36 1) 462-3300
Fax: (+36 1) 321-4008
E-mail:  

Mb. Irodavezető: Kardos-Erdődi Zsolt
II. emelet 216. szoba
Tel: 462-3363
Kardos-Erdődi Zsolt hétfői és szerdai napokon fogad ügyfeleket előzetesen egyeztetett időpontban.
(Bejelentkezni a 462-3357-es vagy 462-3358-as telefonszámon lehet.)


Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30-18.00, Kedd: − , Szerda: 8.00-16.30, Csütörtök: − , Péntek: 8.00-12.00

A Műszaki Iroda az elsőfokú általános építésügyi hatósági feladatokat látja el a jegyzőtől átruházott jogkörben, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló módosított 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján, Erzsébetváros közigazgatási területén belül, valamint kijelölés alapján Budapest Főváros területén, továbbá a magánterületen lévő fák védelmére vonatkozó feladatokat.

 

Tájékoztatjuk az Erzsébetvárosi Lakosokat, Helyi Vállalkozókat, Vállalkozásokat, Építtetőket !

A közigazgatást érintő bürokrácia csökkentő intézkedések eredményeképpen 2018. januártól az építésügyi jogszabályok módosultak. Részletes információk találhatók az építésügyi portálon: Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR) elektronikusan ügyet intéző ügyfelek az építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeiket – illeték, bírság -  elektronikusan a Lechner Tudásközpont által 2015. július óta működtetett, az elektronikus fizetési lehetőséget biztosító Építésügyi Fizetési Portál (továbbiakban: ÉFP) szolgáltatás igénybevételével is megfizethetik. Javasoljuk a szolgáltatás igénybevételét, amely a https://efp.e-epites.hu/  címről érhető el.

 

Műszaki Iroda munkatársak

Név

Telefon

Szobaszám

Beosztás

Gál Enikő

462-3357

207. szoba

asszisztens, ügykezelő

Nemes Mónika

462-3362

205. szoba

magasépítési ügyintéző 1. körzet

helyettesítéssel

Nagy Zoltán

462-3375

210. szoba

magasépítési ügyintéző 2. körzet

helyettesítéssel

dr. Váradi Imre

462-3357

205. szoba

jogi referens


A Műszaki Iroda körzetei: 


(A körzetes ügyintézők utcajegyzék szerinti beosztása a kapcsolódó dokumentum szerinti - lent.)

 

A Műszaki Iroda feladatkörébe tartoznak:

 • Építésügyi hatósági szolgáltatás keretében szakmai nyilatkozat kiadása;
 • A felvonó vagy a mozgólépcső (berendezés) létesítésére, áthelyezésére, átalakítására, használatba-vételére, bontására vonatkozó engedélyezési eljárás lefolytatása, ha építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenységgel együtt jár;
 • Kapcsolattartás más hivatalokkal, szakmai szervezetekkel, a Magyar Építész Kamarával, a Magyar Mérnöki Kamarával, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalával, Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával;
 • Építési engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Kötelezési és végrehajtási eljárások lefolytatása;
 • Szakhatósági és műszaki véleményezés (szálláshely-szolgáltatási tevékenységeknél, Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda megkeresésére, lakás illetve helyiségek csatolásánál, I. és II. kategóriájú játéktermeknél);
 • Lakossági panaszok kivizsgálása;
 • Adatszolgáltatások (az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központnak, az Országos Építésügyi Nyilvántartásnak a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján);
 • Összevont engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése;
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Bontási engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Engedély hatályának meghosszabbítása;
 • Jogutódlás tudomásulvétele;
 • Használatbavétel tudomásulvétele;
 • Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele;
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása adat, tény állapot igazolására helyszíni szemle alapján;
 • Építésügyi hatósági ellenőrzés;
 • Közvetlen veszélyes állapot esetén szükséges intézkedések megtétele.
 • Magánterületen lévő fák védelmével kapcsolatos feladatok, fakivágás engedélyezése, fakivágások utáni fapótlási kötelezettségek előírása;

 

Építésigazgatási ügyek elbírálásának járulékos feladatai:

 • Az engedélyezési eljárásokban a szakhatósági vélemények megkérése (örökségvédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi-természetvédelmi - vízügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok stb.);
 • Tervezőkkel és beruházókkal kapcsolatos konzultációk;
 • Lakossági ügyfelek tájékoztatása, konzultációk.

 

Részletes tájékoztatók, ügyleírások, formanyomtatványok elérhetőségei honlapunkon:

 

 

Helyi rendeletek elérhetősége honlapunkon:

 

Hatályos szabályozási tervek


Erzsébetváros közigazgatási területére (kivétel: ld. rendelet 1. §)

Hevesi S. tér – Izabella u. – Wesselényi u. – Vörösmarty u. – Dob u. által határolt területre

 

Rottenbiller u. – István u. – Bethlen Gábor u. – Péterfy Sándor u. által határolt területre

 

Rákóczi út – Erzsébet krt. – Dohány u. –Osvát u. által határolt területre

 

Dózsa György út – István u. – Hernád u. – Garay u. – Garay tér – Alpár u. által határolt területre

Baross tér – Rottenbiller u. – Garay u. – Garay tér – Alpár u. – Dózsa György út – Verseny u. –Thököly út által határolt területre

 

Rákóczi út – Osvát u. – Dohány u. – Hársfa u. – Barát u. – Szövetség u. által határolt területre


Építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos helyi rendeletek


Erzsébetváros Városképvédelmi Rendelet

 

a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról

 

az Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

 

 A fás szárú növények védelmével kapcsolatos helyi rendelet
 

a fás szárú növények védelmében a fakivágás engedélyezésének, és fapótlási kötelezettségeknek helyi szabályozásáról

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT