ÜZEMELTETÉSI IRODA

Üzemeltetési Iroda

 

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Irodavezető: Kosjár Lea
Telefon: 462-3159
E-mail;   

 

Kosjár Lea

irodavezető

462-3159

 

 

 

Üzemeltetés

 

 

     

Garda Zsolt

irodavezető-helyettes

462-3276

Kovács Attila

portaszolgálat vezető             

462-3134

Nagy Andrea

üzemeltetési ügyintéző

462-3222

Polgár Zsolt

üzemeltetési ügyintéző

462-3264

Juhász Andrea Éva

üzemeltetési ügyintéző

462-3189

Soós László

gondnok

462-3112

Major Tamás

gépkocsivezető- anyagbeszerző

462-3112

Ecsedi Herold

karbantartó

462-3210

Kuti Gábor Mihály

épületgondnok

462-3301

 

 

 

Informatika

 

 

Paksy Bendegúz

rendszergazda

462-3257

Bodnár Péter

informatikus

462-3116

Tóthvári Domonkos

informatikus

462-3114

Üzemeltetési feladatok

 • A Hivatal irodaházainak (Bp. VII. ker. Erzsébet krt. 6.; Bp. VII. ker. Garay u. 5.) és egyéb telephelyeinek működtetése;
 • Az Önkormányzat üdülőinek (Szlovákia-Ruzsina, Miskolctapolca, Iglói út 24) és gyermeküdülőjének (Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 69.) működtetése;
 • Az épületek alábbi elektromos és épületgépészeti berendezéseinek zavartalan működtetése, rendszeres megelőző karbantartása szükség esetén javítása

-          elektromos energiaellátó hálózatok és fogyasztók

-          elektromos védőrendszerek (villám- és túlfeszültség-védők)

-          kazán és fűtési hálózatok (kazánok, automatikák, szerelvények, hőleadók)

-          klimatizáló és szellőző rendszerek (splitek, fan-coilok, légtechnika)

-          felvonók (személyfelvonók, személy- és teheremelők)

-          elektronikus jelzőrendszerek (tűz-, gáz- és behatolásjelzők)

-          beléptető- és fotocellás ajtónyitó rendszerek.

 • Az épületek kommunális szolgáltatásainak zavartalan működtetése (földgáz, elektromos áram, hálózati víz- és csatorna, kommunális hulladékszállítás);
 • Az épületek külső és belső építészeti és esztétikai állagmegóvása: a szükséges felújítási, épület-karbantartási munkák tervezése és kezdeményezése;
 • Az épület, illetve épületszerelvények szerződéses körön kívüli javítási munkáinak elvégzése;
 • A vállalkozókkal, szolgáltatókkal és az árubeszállítókkal megkötendő szerződések előkészítése;
 • A szerződések teljesülésének, fedezetének, időbeli hatályának figyelemmel kísérése;
 • Költségvetés tervezése, az előirányzatok felhasználásának követése;
 • Javaslatot tesz az eszközök és berendezési tárgyak cseréjére, fejlesztésére;
 • A hivatali gépkocsik üzemképes és kifogástalan esztétikai állapotának biztosítása, az adminisztratív feladatok ellátása;
 • Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ellátása;
 • A hálózati multifunkciós irodai gépek működési feltételeinek biztosítása;
 • Az irodaházak takarításának biztosítása;
 • A hivatali és önkormányzati rendezvények előkészítésénél és lebonyolításánál való közreműködés;
 • A mobiltelefon-flottával kapcsolatos ügyek intézése;
 • A telefonrendszerekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése;
 • A hivatal tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges beszerzések végrehajtása (írószer irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, bútor, gép, stb.);
 • Az elhasználódott eszközök és anyagok szelektív gyűjtése és megfelelő feldolgozóhelyre történő elszállíttatása.

 

Informatikai feladatok

 • A számítógépes hálózat zavartalan működésének biztosítása;
 • A hivatali informatikai stratégia kidolgozásában való közreműködés;
 • A szoftverek hozzáférési jogosultságainak, az egyedi azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és címtárak naprakészen tartása, az adatbiztonsági követelmények betartása;
 • Az informatikai eszközök leltár szerinti nyilvántartása;
 • Az IP telefonhálózat üzemeltetése;
 • Az országgyűlési, önkormányzati, illetve az EP választások informatikai hátterének biztosítása a helyi választási iroda illetékességi területén;
 • A felmerülő igényeknek szerinti kellékanyagok és eszközök beszerzése;
 • A képviselőtestületi ülés informatikai hátterének biztosítása, valamint a testületi illetve bizottsági anyagok postázása;
 • A hivatali géppark és hálózat védelme külső káros programok és fenyegetettségek ellen;
 • Szolgáltatói és az árubeszállítói szerződések előkészítése, teljesülésük, fedezetük rendelkezésre állásának, időbeli hatályuknak figyelemmel kísérése;
 • Költségvetés tervezetének elkészítése az előirányzatok felhasználásának követése;
 • Közvetlen, azonnali segítségnyújtás adása a felhasználók részére on-line, telefonon, vagy személyesen;
 • Napi szintű kapcsolattartás a szolgáltatókkal és beszállítókkal.

 

Portaszolgálat ellátásával kapcsolatos feladatok

A szolgálat feladatát az Erzsébet krt. 6.; illetve a Garay utca 5. szám alatti épületekben látja el az alábbiak szerint:

 • a személyforgalom ellenőrzése, dokumentálása, az ügyfelek eligazítása, gyors beléptetésük elősegítése;
 • portára érkező telefonos hívások kezelése;
 • a helyiségek kulcsainak, ellenőrizhető és dokumentálható kezelése;
 • rendbontások és jogtalan behatolások észrevétele, valamin illetéktelen személyek jogtalan belépése esetén a helyi illetékes hatóságok azonnali értesítése;
 • a hivatali parkolóhelyek üzemeltetése, jogosultság szerint;
 • munkaidőt követően az épület szintenkénti, folyosói ellenőrzése, szükség esetén a helyzettől függő intézkedések megtétele;
 • a telepített és későbbiekben telepítendő vagyonvédelmi eszközök kezelése;
 • a távfelügyelettel való kapcsolattartás;
 • vészhelyzet esetén a Portaszolgálati Utasításban meghatározottak szerinti intézkedéseket tesz;
 • nyilvántartja, kiadja és visszaveszi a hivatali beléptető kártyákat a hivatali dolgozók és az ügyfelek részére.

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT