HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ)

Helyi adók (építményadó, telekadó)


Ügytípus megnevezése:

Helyi adók:(építményadó, telekadó)

Általános információk:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1996. (IV. 26.) rendelete az építményadóról, és a 16/2001. (IV. 20.) rendelete a telekadóról megtalálható az önkormányzat honlapján: rendeletek címszó alatt.


Erzsébetváros közigazgatási területén adóköteles építmény, telek vásárlása esetén a bevalláshoz szükséges kitöltendő nyomtatványok a honlapon (pénzügyi iroda /űrlapok) címszó alatt találhatók. Az építményadó bevallás megkönnyítése érdekében több űrlap is rendelkezésre áll aszerint, hogy vásárlásról vagy eladásról, illetőleg magán- vagy jogi személyről van szó.

Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/1996.(IV. 26.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Ör.) a kerület közigazgatási területén építményadót vezetett be. Az Ör. 2. §-a értelmében adóköteles a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény).

Az építményadó mértéke 2013. január 1-től 1.722 Ft/négyzetméter/év, 2015. január 1-től 1.852Ft/négyzetméter/év

Mentesül az építményadó fizetése alól a magánszemély tulajdonában álló lakásingatlan azon része, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakásként szerepel és azt a magánszemély kizárólag lakás céljára használja.

2009. január 1-től megváltozott a telekadó mértéke.
A 26/2008. (XI. 13.) rendelettel módosított 16/2001. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 5.§-a értelmében- az adó alapja a telek korrigált forgalmi értéke. Az adó mértéke a korrigált forgalmi érték 3%-a /év.


Az adóköteles építmény, telek eladása esetén a bevallási (bejelentési) nyomtatvány kitöltésén túl az illetékes Földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés másolatával, vagy széljegyes tulajdoni lappal kell a változást bejelenteni.

A helyi adókat az adóhatóság kivetéssel állapítja meg az adózó bevallása alapján.

Az adókötelezettséget érintő változás esetén az adóbevallást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell megtenni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az adót két egyenlő részletben folyó év március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

Év közben bejelentett adókötelezettség keletkezése, változása esetén az adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell megfizetni.

Az építményadót a 11784009-15507008-02440000 számú, a
telekadót a 11784009-15507008-02510000 számú számlára kell készpénz-átutalási megbízással, vagy banki átutalással megfizetni.


Az adó késedelmes befizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi pótlék kerül felszámításra.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Pénzügyi Iroda Adócsoport

Kérelem kötelező tartalma:

Adózó és az adótárgyra vonatkozó pontos adatok, valamint annak megjelölése, hogy a kérelem mire irányul.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Kitöltött bevallási nyomtatvány, tulajdoni lap másolat, adásvételi szerződés.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

nincs

Eljárási illeték:

A helyi adóváltozásokat érintő bejelentés illetékmentes.

Ügyintézési Határidő:

30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző megbízásából: Pénzügyi Iroda Adócsoport

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Megjegyzés:

Minden adózó tárgyév február végéig értesítést kap számlaegyenlegéről, a fizetési határidőkről, tartozása, túlfizetése összegéről. Magánszemélyek esetében az adófizetéshez szükséges befizetési postautalványokat az adóhatóság mellékeli.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT