A VÁROSI GYÁMHIVATAL VAGYONKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYEI

Ügytípus megnevezése:

A városi gyámhivatal vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyei

Általános információk:

Minden gondnokolt és kiskorú vagyonát a gyámhivatal felügyeli, így a készpénzvagyont annak elhelyezésével felhasználásával, államilag garantált értékpapírba biztosítási kötvénybe történő elhelyezésével illetve befektetésével kapcsolatos jognyilatkozatok elbírálása, letétben történő kezelése, valamint egyéb vagyon tárgyak letétben történő elhelyezésével kapcsolatban.

Dönt a gyám a gondnok vagyon és bérlakás kezeléshez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, rendszeres felügyelet alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők  a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, számadásokat bírál el, közreműködik a hagyatéki eljárásban, közreműködik a gyermek és gondnokolt ingó, ingatlan vagyonával és vagyonértékű jogával kapcsolatos ügyekben 

Ügyet intéző szervezeti egység:

Városi Gyámhivatal

Kérelem kötelező tartalma:

Pontosan meg kell nevezni, mit miért kér - indokolás

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Adó és értékbizonyítvány vagy értékbecslés

Szerződések /1 eredeti és 3 másolati példány/

15 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap /ügyfél kérésére a hivatal beszerzi/

A pénz felhasználását igazoló iratok, számlák, önkormányzati bérlemény esetében a bérleti szerződés, kiadásokat és bevételeket igazoló számlák az ügy típusának megfelelően

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Nyilatkozatok, kétség esetén szakértői vélemény

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntés hozó szerv:

A törvényes képviselő illetve a gondnokolt lakóhelye szerinti gyámhivatal

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala
számadások esetén városi bíróság

Megjegyzés:

A jogügyletek megkötése illetve a jóváhagyási kérelem benyújtása előtt mindenképp célszerű az ügyintézővel tájékozódó információt kérni

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT