ESETI GONDNOK, ÜGYGONDNOK KIRENDELÉSE

Ügytípus megnevezése:

Eseti gondnok, ügygondnok kirendelése

Általános információk:

 

 

 

Eseti gondnokot rendel a gyámhivatal elsősorban a törvényes képviselet biztosítására, amennyiben a Csjt., Ptk. és a Gyer. alapján érdekellentétet állapít meg, vagy más módon a képviselet nem biztosítható.

Ügygondnokot államigazgatási ügyben, egy adott eljárásra, elsősorban a Ket. alapján és a gyámhivatal eljárásában a Gyer. alapján is.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Az ügyfél lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal

Kérelem kötelező tartalma:

Nincs kötelező eleme, de az okot vizsgálja a gyámhivatal

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Ügyenként egyedileg kér a gyámhivatal becsatolandó dokumentumokat pl., bírói ítélet, szerződés, tulajdoni lap stb.

Ügyészség, rendőrségi megkeresés alapján nincs kötelező melléklet, csak fel kell tüntetniük a hivatkozott jogszabályokat

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Szabad bizonyításnak van helye. Elsősorban a gyámhivatal azt vizsgálja, hogy van-e helye eseti gondnok vagy ügygondnok kirendelésének. A törvényes képviselő elláthatja-e az adott ügyben a törvényes képviseletet. A tényleges akadályoztatást, az ismeretlen helyen tartózkodást kell vizsgálni.

Helyszíni szemlék, nyilatkozatok

Társszervi megkeresések

Eljárás illetéke:

Illetékmenetes az 1990.évi XCIII. tv. 33.§ (2) bek. 6) pontja alapján

Ügyintézési határidő:

30 nap illetve azonnal

I. fokon döntés hozó szerv:

Jegyző gyámhatóság vagy városi gyámhivatal (hatáskörtől függ)

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala

Megjegyzés:

Az eseti gondnokot és az ügygondnokot díjazás illeti meg, melynek mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum százszorosát meghaladó vagyon alapján kerül megállapításra, feltéve, ha ez az ügyfél megélhetését, lakhatását nem veszélyezteti. Egyéb esetben a díjat az eljáró önkormányzat viseli. 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT