GYÁMÜGYEK / IDEIGLENES GONDNOK, ZÁRGONDNOK KIRENDELÉSE

Ügytípus megnevezése:

Ideiglenes gondnok, zárgondnok kirendelése

Általános információk:

 

 

 

A Ptk.-ban meghatározott feltételek esetén a cselekvőképességében érintett személy vagyoni és személyi érdekvédelmében a cselekvőképességet érintő per jogerős befejezéséig zárlatot, zárgondnokot, illetve ideiglenes gondnokot rendel (csak cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésre irányuló eljárás esetén)

Ügyet intéző szervezeti egység:

Az ügyfél lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal

Kérelem kötelező tartalma:

Nincs kötelező eleme, de az orvosi szakvélemény (hivatalból) alapján induló eljárásnál fel kell tüntetni a kezdeményező félnek azt, hogy cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezést kér, kizáró gondnokság esetén indokolt-e ideiglenes gondnok kirendelés, ha igen, milyen ügycsoportokban

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Nincs kötelező eleme, de megkönnyíti az eljárást, ha az ügyfél (hozzátartozó) bejelenti a pontos születési adatokat, ingatlan helyrajzi számát stb.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Születési anyakönyvi kivonat

Pénzbeli ellátásokról szóló igazolások (pl., nyugdíjszelvény)

Vagyonleltár

Környezettanulmány

Tulajdoni lap, bérleti szerződés

Nyilatkozatok, igazolások

Eljárás illetéke:

Illetékmenetes az 1990.évi XCIII. tv. 33.§ (2) bek. 6) pontja alapján

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntés hozó szerv:

városi gyámhivatal

II. fokon döntést hozó szerv:

Azonnal végrehajtandó, a gyámhivatal a gondnok kirendelését követően 8 napon belül az illetékes bíróságon pert kezdeményez gondnokság alá helyezés tárgyában, a becsatolt iratok alapján a bíróság dönt az ideiglenes gondnok, zárgondnok kirendelésének fenntartásáról

Megjegyzés:

A zárlat elrendelésekor a gyámhivatal a végrehajtási törvényben foglaltak szerint jár el. A zárlat elrendelésének ingó- és ingatlan vagyon tekintetében van helye. Amennyiben a gyámhivatal ideiglenes vagy zárgondnok mellőzésével indítja meg a pert, úgy a bíróság megkeresésére is lehet helye az ideiglenes vagy a zárgondnok kirendelésének (ebben az esetben külön eljárást nem folytat le a gyámhivatal, csak a kirendelésről intézkedik)

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT