KISKORÚAKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Ügytípus megnevezése:

Kiskorúakkal való kapcsolattartás

Általános információk:

Mindig kérelemre indul. A kötelezett és a jogosult egyaránt kérheti vagy a szabályozott kapcsolattartás végrehajtását, vagy a kapcsolattartás szabályozását. Kérheti szülő, nagyszülő, testvér, szülő testvére. Az gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők esetében is ugyanez. A 14. életévét betöltő kiskorú önállóan is kérheti

Ügyet intéző szervezeti egység:

Gyámhivatal

Kérelem kötelező tartalma:

Mindig pontosan meg kell nevezni a kérelem tárgyát, hogy mire irányul

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Bírói ítélet, vagy gyámhatóság által jogerősen szabályozott kapcsolattartásról szóló határozat, vagy egyezség jóváhagyása - végrehajtás esetén - valamint a végrehajtást megalapozó bizonyítás.

Kapcsolattartás szabályozása esetén nincs ilyen kötelezően csatolandó melléklet, kivéve, ha bírói ítélet vagy gyámhatósági határozat rendelkezik arról, hogy  a kiskorú kinél van elhelyezve. 

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Nyilatkozatok, vélemények, szakvélemények esetlegesen szakértői vélemények amennyiben indokolt hivatalból esetlegesen az ügyfél kérésére, mint bizonyítás, helyszíni szemle.

Eljárás illetéke:

Illetékmentes, de nem költségmentes

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntés hozó szerv:

A kötelezett lakóhelye szerinti illetékes Városi Gyámhivatal

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala

Megjegyzés:

A kapcsolattartás engedélyezése tárgyban hozott határozat végrehajtása iránti eljárás megindításának

  • a kapcsolattartás pótlására, ennek hiányában a kapcsolattartásra előírt határidő elteltétől, illetve
  • a gyermeke(ke)t veszélyeztető magatartás tudomásra jutásától

számított 30 napon belül van helye

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT