ÖRÖKBEFOGADÁSI ÜGYEK

Ügytípus megnevezése:

Örökbefogadási ügyek

Általános információk:

Ide tartozik a kiskorú örökbefogadása, örökbe fogadásra való alkalmassá nyilvánítás, örökbe fogadhatóvá nyilvánítása a kiskorúnak, örökbefogadás felbontása 

Ügyet intéző szervezeti egység:

Városi Gyámhivatal

Kérelem kötelező tartalma:

Örökbefogadás: nyílt és titkos örökbefogadást különít el a törvény. Nyílt örökbefogadás esetén a vérszerinti szülők és az örökbe fogadni szándékozó  szülők együttesen kérhetik csak, egybehangzó nyilatkozat szükséges. A vérszerinti szülő/k/ az örökbe fogadni szándékozó/k/ javára lemond a szülői felügyeleti jogáról, és tudomásul veszi, hogy ezt a nyilatkozatot nem vonhatja vissza.

Titkos örökbefogadás esetén a vérszerinti szülő/k/ nyilatkozata nem kell csak az örökbefogadóké.

Nyilatkozik, hogy miért kívánja örökbe fogadni, haszonszerzéssel nem jár az örökbefogadás és nincs törvényi kizáró oka az örökbefogadásnak / ezeket  nyílt örökbefogadás esetén is rögzíteni kell a meghallgatáskor.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Anyakönyvi kivonatok, örökbefogadásra alkalmassá nyilvánító határozat / házastárs esetében orvosi igazolás/, külföldön kiállított okiratok hiteles fordítása, jövedelemigazolás.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Anyakönyvi kivonatok, TEGYESZ vélemény és a gyám javaslata /titkos örökbefogadás/, a kihelyezésről készült vélemények, javaslatok, bírói ítéletek, környezettanulmány /helyszíni szemle/

Örökbefogadásra való alkalmassá nyilvánítás esetében a TEGYESZ javaslata, nyilatkozat a kérelmezőktől, helyszíni szemle  

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

30 nap illetve két hónap (gondozásba történő kihelyezés 15 nap)

I. fokon döntés hozó szerv:

Városi Gyámhivatal /kiskorú lakóhelye szerinti illetékes/, az örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítás esetén a  kérelmező lakóhelye szerinti gyámhivatal. Külön illetékességi terület esetén nyilatkozat alapján bármelyik gyámhivatal /illetékes házaspár/

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala

Megjegyzés:

Nagyon személyes, és nagyon nagy diszkréciót igényel. Minden egyes eset egyedi. Az eljárás megindítása előtt érdemes a gyorsabb és hatékonyabb ügymenet céljából személyesen tájékozódni a feltételekről, lehetőségekről.  A titkos örökbefogadás esetén attól függően, hogy a kezdeményező kell a gyámhivatalnak a szükséges iratokat beszerezni.

Amennyiben a szülő olyan nyilatkozatot tesz, mely szerint hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, úgy azt a nyilatkozatot is a gyámhivatal bírálja el, de ezt a nyilatkozatot illetékességi terület nélkül bármelyik gyámhatóságon megteheti.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT