IGAZOLVÁNY CSERÉJE ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ LEJÁRTA MIATT

Ügytípus megnevezése:

3. Igazolvány cseréje érvényességi idő lejárta miatt

Általános információk:

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rend.

Amennyiben a szakvélemény meghatározza a következő felülvizsgálat időpontját, akkor az igazolvány érvényessége megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával.

Amennyiben a mozgáskorlátozott személy állapota végleges, az igazolvány érvényességének ideje: 5 év.

 • 1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményéről szóló 102/2011 (VI.29.)  Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti szakvélemény.
 • 2. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozószakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.
 • 3. A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII.14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI.30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap.
 • 4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Okmányiroda, közlekedés igazgatási csoport

Kérelem kötelező tartalma:

---

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Bemutatásra:

 • Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
 • Kiskorú, vagy gondnokság alatt álló jogosult esetén - a fentieken túl - az eljáró törvényes képviselő neve, születési neve, lakóhelye, anyja neve, személyi azonosító igazolvány száma és fajtája, jogerős gyámhatósági határozat a törvényes képviselet kirendeléséről
 

Csatolandó:

 • a 218/2003.(XII.11) kormányrendeletben meghatározott szakvéleményt (felülvizsgálat esetén)
 • az előző (lejárt érvényességű) igazolvány.
 • amennyiben meghatalmazott jár el : 1 évnél nem régebbi fénykép a kérelmezőről,
 • kitöltött, és a kérelmező (jogosult) által személyesen aláírt kérelem nyomtatványt

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

---

Eljárás illetéke:

az eljárás illetékmentes

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatal

Megjegyzés:

Amennyiben az igazolványt igénylő személyesen nem tud megjelenni, 2 tanú aláírásával igazolt meghatalmazás szükséges az ügyintézéshez.

2011. július 2. óta a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény nem állítható ki. A korábban kiadott orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-ig használható fel.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT