MAGYAR ÁLLAMPOLG., BEVÁNDOROLTAK, MENEKÜLTEK, OLTALMAZOTTAK, LETELEPEDETTEK LAKCÍMBEJELENTÉSE

Ügytípus megnevezése:

  1. Magyar állampolgár, bevándorolt, menekült, oltalmazott, letelepedett jogállás esetén lakcímbejelentéshez szükséges okmányok

Általános információk:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet

Ügyet intéző szervezeti egység:

Okmányiroda, Személyi adat-, és Lakcím-nyilvántartó Csoport

Kérelem kötelező tartalma:

---

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Bemutatásra:

  • Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
  • A lakcím valódiságát hitelt érdemlően igazoló irat (magántulajdon esetén adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap, jogerős hagyaték átadó végzés)
 

Csatolandó:

  • Kitöltött lakcímjelentő lap, melyet a szállásadónak saját kezűleg alá kell írnia (szállásadó: magántulajdon esetén a lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője önkormányzati lakás esetén bérlő, bérlőtársak - aláírásával)
  • Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
  • Meghatalmazás

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

---

Eljárás illetéke:

---

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatal

Megjegyzés:

Meghatalmazással történő ügyintézés esetén a lakcímbejelentésre kötelezett polgár személyazonosító okmányát és lakcímigazolványát is be kell mutatnia a meghatalmazottnak.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT