ELSŐ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY KIVÁLTÁSA 14. ÉLETÉVÜKET BE NEM TÖLTÖTT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK ESETÉN

Ügytípus megnevezése:

10. Első személyi igazolvány kiváltásával kapcsolatos ügyintézés 14. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok esetén


Általános információk:

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet

 

Ügyet intéző szervezeti egység:

Okmányiroda, Személyi Okmány csoport

 

Kérelem kötelező tartalma:

---

 

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Bemutatásra:

 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Hatósági bizonyítvány, vagy lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
 • Érvényes útlevél (amennyiben van)
 • Törvényes képviselő személyazonosító okmánya

 

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

---

 

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:

30 nap

 

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatal

 

Megjegyzés:

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyek a fentieken kívül:

 • Jogerős bírói határozat a cselekvőképtelenné nyilvánításról
 • Jogerős gyámhatósági határozat a törvényes képviselet kirendeléséről
 • Törvényes képviselő személyazonosító okmánya (a kérelemhez a törvényes képviselő aláírása szükséges)
 • Személyes megjelenés akadályoztatása esetén 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép

Egészségügyi okból korlátozott a fentieken kívül

 • A kezelőorvostól, vagy a háziorvostól származó igazolás a mozgás képtelenségről
 • Meghatalmazás az eljáró személy részére
 • Meghatalmazott személyazonosító okmánya
 • 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT