SZABÁLYSÉRTÉSI FELJELENTÉSEK ELBÍRÁLÁSA (ALAPELJÁRÁSA)

Ügytípus megnevezése:

Alapeljárás (szabálysértési feljelentések elbírálása)

Általános információk:

Az eljárás feljelentés (magánindítvány) alapján indul.

A feljelentés tekintetében formakényszer nincs, azt szóban és írásban egyaránt előterjeszthető.

Kötelező tartalmi elemeit az Sztv. 82.§-a tartalmazza.

A feljelentés formanyomtatványon

Az ügyet intéző szervezeti egység:

Szabálysértési Iroda

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Az adott ügyben csak az ügyfél által ismert bizonyítási eszközök (pl. tanú neve elérhetősége, a kár összege stb.).

Hivatalból beszerezhető mellékletek.

A bizonyítási kötelezettség a hatóságot terheli. A hatóságnak kell a bizonyítékokat beszerezni, azokat megvizsgálni és értékelni.

Az eljárás illetéke:

A szabálysértési eljárás illetékmentes, kivéve a magánindítványos ügyet (becsületsértés), amelynél I. fokon becsületsértési ügyben sértettenként, kell leróni az illetéket amelynek az összege 3.000,- Ft. Jogorvoslati kérelmek (kifogás és panasz) esetén ezek illetéke: 3.500,- Ft.

Ügyintézési határidő:

Általános ügyintézési határidő 30 nap, amely egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Gyermekkorú sértett esetében ezen határidő 15 nap amely egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

I. fokon döntéshozó szerv:

A jegyző megbízásából a szabálysértési hatóság

II. fokon eljáró szerv:

Az alapeljárásban hozott érdemi döntés függvényében

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT