HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE

Ügytípus megnevezése:

4. Haláleset anyakönyvezése

Általános információk:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Ügyet intéző szervezeti egység:

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda, Anyakönyvi csoport (a haláleset helye szerinti)

Kérelem kötelező tartalma:

---

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

  • Az elhunyt személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
  • Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezett vele
  • Az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány
  • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
  • Az elhunyt családi állapotát igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, a korábban elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy elvált esetében jogerős bírói ítélet)
  • Az ÁNTSZ engedélye a halottvizsgálati bizonyítványon amennyiben a haláleset intézményen kívül történt, és kérik az elhunyt hamvasztását.
  • Nyilatkozat a temetés helyéről, módjáról

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

---

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

A bejelentést követően azonnal, de legfeljebb 30 napra elhalasztható, ha a haláleset bejelentésekor az anyakönyvezéshez szükséges adat nem áll rendelkezésre.

I. fokon döntést hozó szerv:

Anyakönyvvezető

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatal Anyakönyvi Felügyelet

Megjegyzés:

Az intézeten kívüli halálesetet az elhalt hozzátartozója, ill. az jelenti be aki a halálesetről tudomást szerzett.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT