HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS (HALOTTI)

Ügytípus megnevezése:

8. Hazai anyakönyvezés (halotti)

Általános információk:

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, házasság felbontás, haláleset) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Az eljárást a hozzátartozónak kell kezdeményeznie, de eljárhat meghatalmazottja is. A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél, illetve bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti a kérelmező. (2010. évi I. törvény 65-68. § alapján)

A magyarországi anyakönyvezésnél minden esetben hitelt érdemlően kell igazolni az érintett személy fennálló magyar állampolgárságát (érvényes személyazonosító igazolvány, magyar útlevél, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat) Amennyiben ezen iratok valamelyikével nem rendelkezik az eljárás az állampolgárság vizsgálatának idejével meghosszabbodik.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

Anyakönyvi Csoport

 

 

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

  • az elhalt magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, magyar útlevél, három évnél nem régebbi kiállítású állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
  • a külföldi halotti anyakönyvi okirat hiteles magyar fordítással (OFFI vagy konzuli fordítás)
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
  • családi állapot igazolása
    (házasság esetén: házassági anyakönyvi kivonat,
    elváltak esetén: jogerős bírói ítélet,
    özvegy esetén: az elhunyt házastársa halotti anyakönyvi kivonata)

 

 

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

2 hónap

I. fokon döntést hozó szerv:

Anyakönyvvezető

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Hazai Anyakönyvi Osztály

Megjegyzés:

A nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille stb.), ezért feltétlenül kérjen személyre szóló tájékoztatást az eljárás megindítása előtt az anyakönyvvezetőtől, vagy a magyar külképviselet konzulátusától.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT