BIRTOKVÉDELMI ÜGYEK

Ügytípus megnevezése:

Birtokvédelem 

Általános információk:

Az a személy kérhet birtokvédelmet, akit a birtokától tilos önhatalommal megfosztottak, illetve megzavartak a békés birtoklásban.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

  • kérelmező neve, lakcíme (székhelye), aláírása
  • képviselő neve, lakcíme, székhelye, aláírása
  • az ellenérdekű fél (felek) neve, lakcíme
  • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
  • jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem (eredeti állapot visszaállítása, zavaró magatartástól eltiltás)
  • a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tények (birtoksértés kezdő időpontja)
  • a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok (tanú nyilatkozat, képviseleti jogosultságot igazoló okirat - meghatalmazás, közös képviselő esetén társasházi közgyűlési határozat), esetleges szakvélemény becsatolása (ingatlan ázása esetén)

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

A kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok (tanú nyilatkozat, képviseleti jogosultságot igazoló okirat - meghatalmazás, közös képviselő esetén társasházi közgyűlési határozat), esetleges szakvélemény becsatolása (ingatlan ázása esetén).

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

---

Eljárás illetéke:

3.000,- Ft (illetékbélyegben a kérelmen leróva)

Ügyintézési határidő:

15 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Megjegyzés:

A birtokvédelem célja a birtokba történő visszahelyezés, illetve a zavarás megszüntetése. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 5:5 §. (1) bekezdése kimondja, hogy birtokvédelem illeti meg azt, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy a birtoklásban megzavarnak. A Ptk. 5:8 §. (1) bekezdése szerint a jegyzőnek az eredeti birtokállapotot kell helyreállítani és a birtoksértőt e magatartástól eltiltani. A jegyző az eljárás során a birtoklás tényét, és nem a jogcímét vizsgálja. Birtokvédelmet csak az csak kérhet, aki birtoksértést szenvedett. Az eljárás kérelem benyújtása után indul el. Az eljárást a Ptk. mellett a 17/2015. (II. 26.) Korm. rend. szabályozza, a birtokvédelmi eljárás lefolytatása a Korm. rend. szabályai szerint történik. A kérelemnek helyt adó határozat esetén kérni lehet annak végrehajtását. A végrehajtási eljárás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szabályai szerint zajlik le. A határozatban foglalt kötelezettségek kikényszerítése eljárási bírsággal, vagy karhatalmi segítséggel történhet. A Ptk. 5:8 § [Birtokvédelem a tényleges birtoklási helyzet alapján] (1) bekezdése szerint, a birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. E jogszabály értelmében a Hivatal csak egy éven belüli esetekkel foglalkozhat.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT