BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓL BEJELENTÉS

Ügytípus megnevezése:

Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
(adatokban bekövetkezett változás bejelentése)

Általános információk:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalommaI:

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

 1. Az ipari tevékenység végzőjének
  • neve
  • székhelye
  • cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma


II. Telep adatai

 1. Telep
  • tulajdonosa
  • címe
  • helyrajzi száma
  • használatának jogcíme
 2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek)
 3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
  • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem
  • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen / Nem
  • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem
  • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen / Nem
  • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem
 4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

tulajdoni lap

Eljárás illetéke:

3.000,- Ft (illeték)

Ügyintézési határidő:

8 nap

I. fokon döntés hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT