BEJELENTÉS-KÖTELES SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Ügytípus megnevezése:

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról szóló, illetve a tevékenység adataiban bekövetkezett változás bejelentése

Általános információk:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet szabályozó jogszabályok:

-     A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

-     a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló 25/2018. (XII.21.) számú rendelet

Ügyet intéző szervezeti egység:

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdésére irányuló kérelem kötelező adattartalma:

  • a szálláshely-szolgáltató neve
  • a szálláshely-szolgáltató címe/székhelye
  • a szálláshely-szolgáltató adószáma, statisztikai számjele
  • a szálláshely címe, helyrajzi száma
  • a szálláshely elnevezése
  • a szálláshely használatának jogcíme
  • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése
  • a szálláshely befogadóképessége

A szálláshely szolgáltatási tevékenység megkezdésére irányuló űrlap a honlapon megtalálható, melyet magánszemélyek papír alapon is benyújthatnak, továbbá gazdasági szervezeteknek elektronikus úton kell benyújtani a oldalon keresztül.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

-     érintett társasház határozata, szervezeti- és működési szabályzata, vagy alapító-okirata a szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzéséhez;

-     nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével!);

-     haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

-     közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;

-     gazdasági társaság esetén annak képviselőjének aláírási címpéldánya vagy – mintája;

-     szálláshely helyszínrajza (alaprajza);

-     elektronikus ügyintézés esetében a 3 000 Ft, azaz háromezer forint eljárási illeték befizetését igazoló dokumentum.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

       tulajdoni lap;

Eljárás illetéke:

-     3 000 Ft (magánszemély esetében illetékbélyegben, gazdálkodó szervezetek/egyéni vállalkozó, gazdasági társaság/ esetében bankszámlaszámára történő átutalással

-     adatváltozás esetén illetékmentes

      Elektronikus ügyintézés során az eljárásért fizetendő terheket (illeték, költségtérítés, stb.) a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az OTP Banknál vezetett bankszámlaszámára történő átutalással lehet teljesíteni.

      Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata számlaszáma: 11784009-15507008

Ügyintézési határidő:

15 nap

I. fokon döntés hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT