ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS

Ügytípus megnevezése:

Adósságcsökkentési támogatás

 

Általános információk:

Az adósságcsökkentési támogatás része az adósságkezelési szolgáltatásnak. Jogosultak lehetséges  köre:

Akinek valamelyik szolgáltató felé való tartozása legalább 6 havi, vagy

- akinek adóssága miatt már kikapcsolták a szolgáltatást

- akinek a támogatással érintett lakása nem nagyobb 1-2 fős háztartás esetén 70 m2-nél, 3 és több fő esetén 110 m2-nél

- Akinek a családjában a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egy fős háztartásnál a 250 %-át g) Aki vállalja a kezelésbe vont adósság legalább 25%-ának megfizetését

 Aki a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően együttműködési megállapodást köt az Esély Családsegítő Szolgálat munkatársával, és az abban foglaltakat pontosan betartja.

A lakásfenntartás körében keletkezett hátralékok ügyében először az Erzsébetvárosi Esély Családsegítő Szolgálatot (Bp. VII. Dózsa Gy. út 70.) kell felkeresni, mert ez a kérelem csak a velük való együttműködési megállapodás megkötése után adható be. 

 

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális Iroda

 

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelemnyomtatvány tartalma szerint

 

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 

1. Kérelmező és a vele együtt élők jövedelemigazolását

   a, nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani,  hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő) ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)

    b,  bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér, alkalmi munkából származó bevétel stb.) a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmet tartalmazó igazolást.

    c, munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése érdekében folyamatosan együttműködik a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségével.

    d, egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)

   e, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadó alapját képező jövedelem mértékéről szóló adóhatósági igazolást.

    f, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)

 

2.  Lakástulajdon esetén a kérelemmel érintett lakás nagyságát (nm) igazoló iratot (adás-vételi szerződés )

 

3.  Iskolalátogatási, vagy hallgatói jogviszony igazolása (a tagozat megjelölésével - nappali-esti-levelező)

 

4.  Fennálló gyámság, gondnokság igazolása (gyámkirendelő, gondnok-kirendelő határozat)

 

5.   A kérelmező és a családsegítő között megkötött együttműködési megállapodás (mely tartalmazza az adósságkezelés egyéni tervét és a tanácsadó javaslatát az adósságcsökkentési támogatás mértékéről és ütemezéséről)

 

6.   A kérelmező és a családsegítő szolgálat munkatársa által írásba foglalt megállapodást az erre rendszeresített az adósságcsökkentés mértékéről és ütemezéséről szóló nyomtatványon

 

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

 

---

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:

30  nap

 

I. fokon döntést hozó szerv:

Szociális Iroda

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Képviselő-testület

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT