IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

Ügytípus megnevezése:

Időskorúak járadéka

Általános információk:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 32/B §-a szerint az időskorúak járadéka azon megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személy részére nyújtott támogatás, aki

a) 62. életévét, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, a saját és a vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, a támogatás összege 22800 Ft

b) egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb és akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-át, a támogatás összege 27075 Ft

c) egyedülálló, 75. életévét betöltötte és akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, a támogatás összege 37050 Ft

Az Szt. 4.§ (1) bekezdésének 1. pontja  szerint egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

A nyomtatványon feltüntetettek szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Kérelmező  és a vele együtt élő házas- vagy élettársa jövedelemigazolását

a)      nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleje nyugdíjközlő) ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)

b)      bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér stb.) az utolsó három havi nettó átlagjövedelmet tartalmazó igazolást

c)      egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

---

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntés hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT