LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

 Lakásfenntartási támogatás

Ügytípus megnevezése :

Lakásfenntartási támogatás

 A helyi lakásfenntartási támogatás 2012.március 1-vel megszűnik.

Általános információk :

A normatív lakásfenntartási támogatás 2011. 09. 01-től megváltozott.

A normatív lakásfenntartási támogatás jövedelemhatára emelkedett:  az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az ÖNYM 250 %-át, 2012-ben a 71.250.-Ft-ot.

A szeptember 1-e után benyújtott kérelmek esetében vagyonvizsgálatot kell végezni, emiatt új nyomtatvány készült.

A háztartás jövedelmének vizsgálatakor nem az egy főre jutó, hanem az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet kell kiszámolni.

Megszűnt az elismerhető költség összjövedelemhez viszonyított %-os aránya,, mint jogosultsági feltétel.

 lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő, azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Ez azt jelenti, hogy az ügyfélnek nem kell meghatároznia, hogy melyik szolgáltatóhoz kéri utalni a támogatást, mert az a fenti jogszabályi előírás alapján kerül megállapítás

Az önkormányzat és a szolgáltatók közti adatcsere elősegíti a lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő biztosítását.

Ügyet intéző szervezeti egység

 Szociális Iroda 

 

Kérelem kötelező tartalma :

Kérelem nyomtatványon feltüntettek. 

 

Ügyfél által csatolandó mellékletek :

 

1. Kérelmező és a vele együtt élők jövedelemigazolását

 a, nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani,  hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő) ettől abban az   

 esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő   a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)

  b, bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér, alkalmi munkából   származó bevétel stb.) a benyújtást közvetlenül megelőző havi nettó átlagjövedelmet tartalmazó igazolást.

  c, munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése  érdekében folyamatosa együttműködik a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi  Központ illetékes kirendeltségével.

  d,  egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)

  e,  gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a

 gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat) 

2 .Tulajdon esetében az adás-vételi szerződés másolatát. 

 Amennyiben lakástulajdon esetében az adás-vételi szerződés nem tartalmazza a lakás   nagyságára (nm) vonatkozó adatot, úgy az annak hitelt érdemlő igazolására alkalmas iratot. 

b. Bérlakásban élők esetén a lakásbérleti szerződést.

3. A kérelmet megelőző hónapban kibocsátott összes közüzemi számla 

4. Vagyonnyilatkozat

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

 

Bérleti szerződése , ha nem áll a bérlő rendelkezésére..

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő :

30 munka nap

I. fokon döntés hozó szerv:

Szociális Iroda

II. fokon döntést hozó szerv:

Kormányhivatal

 


POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT