ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

 

Óvodáztatási  támogatás

 

 

Ügytípus megnevezése :

Óvodáztatási  támogatás

Általános információk :

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20.C § alapján óvodáztatási támogatásra jogosultság feltétele : a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülője nyilatkozatot tett arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezete be sikeresen, gyermeke jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben tárgyév május 05. napján, illetve november 05. napján részesült,
és az óvoda igazolása alapján a gyermek rendszeresen jár óvodába. 

Ügyet intéző szervezeti egység :

   Szociális Iroda

Kérelem kötelező tartalma :

Kérelem nyomtatvány szerint

Ügyfél által csat

landó mellékletek :

Igazolás, hogy a szülő
- 3, illetve 4 éves gyermekét beíratta óvodába,
 -  a beíratás után gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról,
 -  a szülő önkéntesen nyilatkozik arról, hogy a támogatással érintett gyermeke  3 éves koráig,    legfeljebb az általános iskola 8. osztályát fejezte be sikeresen;

FIGYELEM!

   a fenti feltételeknek együttesen kell teljesülni;

●   a támogatást csak egy szülő igényelheti;

●   a jogosultság feltétele, hogy az óvodába íratás azon év utolsó napjáig megtörténjen,      melyben a gyermek 4. életévét betöltötte;

●   a támogatást az a szülő igényelheti, aki a gyermekkel együtt él;

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

 

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő :

30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv

Kormányhivatal

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT