RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Ügytípus megnevezése:

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Táborozási támogatás

Rendkívüli beiskolázási támogatás

Általános információk:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21. §-a szerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás létfenntartási gondok, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetében állapítandó meg elsősorban azon gyermek, vagy gyermeket nevelő személyek és családok számára, akiknek ellátásáról másképpen nem lehet gondoskodni. A támogatás célja különösen a szociális válsághelyzetben lévő anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásához kapcsolódó kiadások viselése, a gyermek családjába való visszakerülésének elősegítése, évente max. 28500 Ft

A táborozási támogatás Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2000. (V.19.) számú, a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletének (továbbiakban: rendelet) 10. §-a szerint évente egy alkalommal a szorgalmi időszakban az „erdei" tábor, vagy nyári időszakban a nyári tábor költségeihez való hozzájárulás,-max.  5000.- Ft,  amennyiben a kérelmező a rendelet feltételeinek megfelel.

A rendkívüli beiskolázási támogatás a rendelet 12. §-a szerint azon tanulói jogviszonnyal és önálló keresettel nem rendelkező gyermek után nyújtható, aki, illetve akinek családja reá nézve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, de egy főre eső jövedelmük nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. A támogatás csak az adott év VIII-IX. hónapjaiban kérelmezhető, összege 6000,- Ft.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelemnyomtatvány tartalma szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1.   Kérelmező és a vele együtt élő családtagok jövedelemigazolását

 • a) nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleje nyugdíjközlő) ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)
 • b) a havi rendszerességgel járó munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolását,
 • c) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
 • d) alkalmi munkából származó bevétel az alkalmi munkavállalói kiskönyv
 • e) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
 • f) munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése érdekében tartja a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, a családsegítővel.
 • g) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)
 •  2.   Szociális válsághelyzetben lévő várandós    anya esetében az állapota igazolására alkalmas    dokumentumot.
  3. Átmeneti nevelésbe vett gyermek családjába való visszakerülésének érdekében benyújtott kérelem esetében a nevelésbe vételről szóló dokumentumot.
    4.  Bármely egyéb dokumentum, mely alkalmas a gyermek, vagy az őt nevelő család létfenntartási              gondjának, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élet-, válság- vagy krízishelyzetének     bizonyítására, valamint arra vonatkozóan, hogy a gyermekek ellátásáról másképpen nem tud a szülő gondoskodni.

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

---

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

30  munkanap

I. fokon döntést hozó szerv:

KT hatáskör polgármesterre átruházva

II. fokon döntést hozó szerv:

Képviselő-Testület

Megjegyzés:

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT