• írta Adminisztrátor
  • 2020. február. 21. péntek
  • 2

A héten a közgyűlés nagy többséggel elfogadta a 2020. évi költségvetést

A héten a közgyűlés nagy többséggel elfogadta a 2020. évi költségvetést.
title image

A héten a közgyűlés nagy többséggel elfogadta a 2020. évi költségvetést

Tisztelt Erzsébetvárosi polgárok!

 

A héten a közgyűlés nagy többséggel elfogadta a 2020. évi költségvetést. Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a költségvetés legfontosabb tételeiről:

Lakhatás

Kiemelt prioritásként szerepel az idei költségvetésben az önkormányzati tulajdonú lakásállomány megújításának megkezdése. A kerületben mintegy 500 üres, lakhatatlan, önkormányzati tulajdonú lakás van. Ennyi lakást egyszerre nem lehet felújítani. Ezért 2020-ban arra készülünk, hogy 100 lakást újítunk fel teljes körűen. Erre a célra több mint 1 milliárd forintot állítottunk be a költségvetésbe. Emellett 200 millió Ft-ot biztosítunk kéményfelújításokra, mivel a FŐKÉTÜSZ határozata ellenére évek óta nem történt meg a szükséges kéményfelújítások műszaki előkészítése és kivitelezése. Ugyanakkor a már korábban megkötött felújítási szerződések befejezésére 78 millió forintot különítettünk el lakás- és kémény felújításra. Az önkormányzati tulajdonú lakásokba és helyiségekbe vízóra felszerelésére 23,8 millió forintot különítettünk el.

 

Hasonlóképpen fontos feladatnak tekintjük a társasházi felújítások és támogatások ügyét. Ennek megfelelően 225 millió forintot irányoztunk elő a korábbi években már elnyert, de még nem befejezett társasházi pályázatok fedezetére. Az újonnan induló társasházi felújítási pályázatokra pedig 325 millió forintot terveztünk, ami 35%-kal több, mint az előző költségvetésben volt. Külön meg kell említeni, hogy 243 millió forintot kívánunk fordítani a kerületi tulajdonú társasházi lakások karbantartására, gyorsszervíz szolgáltatásokra. Itt kell megjegyeznem, hogy ebben az évben tavasztól őszig folyamatosan lehet majd a társasházaknak pályázatokat benyújtani. Az erre vonatkozó pályázati kiírások előkészítése rövidesen befejezésre és nyilvánosságra kerül.

 

Fenntarthatóság, klímavédelem

2020-ban összességében 124 millió ft költünk környezetvédelmi feladatokra. Ezen belül a kerületben működő elektromos töltőállomások működésére 37 millió forintot, utcafásítási programra pedig 10 millió forintot biztosítottunk. Emellett új forrásokat nyitottunk meg klímaadaptációs terv és zöldenergián alapuló önkormányzati tervek készítésére és több millió forintot biztosítunk a kerületi kerékpározás népszerűsítésére, kerékpáros rendezvények támogatására. Évi 1 millió Ft összdíjazással újra indítottuk az Erzsébetváros Kertje elnevezésű pályázatot. A társasházak számára a korábbiaknál kedvezőbb formában (kisebb önrész lesz szükséges, nagyobb támogatási összeg nyerhető el egy-egy pályázó számára) hirdetjük meg az évi 5 millió forintos növényesítési pályázatot. A közlekedési hozzájárulások esetében külön előterjesztésben megnyitjuk a választás lehetőségét, hogy jogosítvány megszerzését vagy kerékpár / roller vásárlását támogassa az önkormányzat a kerületi fiatalok esetében. Erre a célra 12 millió forintot különítettünk el. A zöldfelületek fenntartására jelentősen megemelt összeget, 208 millió forintot fogunk idén fordítani

 

Szociális ügyek

A tavalyi évhez képest majd 15%-kal megemeltük a szociális ellátást biztosító keretösszeget. 2020-ban 140,6 millió forintot különítettünk el szociális ellátásokra, támogatásokra. Ezen belül rendszeres és eseti szociális pénzbeli ellátásokra 115 millió Ft, eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátásokra: 15,5 millió Ft áll rendelkezésre. A korábbi testületi döntésnek megfelelően a rászorulók számára egy évben legfeljebb 4 hónapra átvállalja az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést, hogy ne érvénytelenítse az állam az egészségügyi ellátás lehetőségét. erre a célra 31 millió forint áll rendelkezésre. Gondoskodtunk a hajléktalan ellátás kibővítéséről és a nappali, valamint éjszakai melegedők állandó nyitva tartásáról. Természetesen továbbra is biztosítjuk gyermekeink számára a tanszer és  óvodás csomagokat, a Fővárosi Állatkerti belépőjegyekhez a kedvezményeket és a „Minden gyermek jusson el színházba!” program támogatását, mindösszesen 37 millió Ft értékben.

 

Egészségügy

Az egészségügy ugyan nem önkormányzati hatáskör, ennek ellenére 2020-ban is 30 millió Ft-t különítettünk el a Péterfy Sándor utcai kórház támogatására. Megteremtettük annak az anyagi lehetőségét, hogy megvizsgáljuk a kerületi háziorvosi praxisok támogatásának további lehetőségeit.

 

Közbiztonság

A kerületi lakosok biztonságérzetének növelése érdekében megállapodtunk a rendőrségi túlszolgálat finanszírozásáról, ami éves szinten mintegy 40 millió forintot jelent. Az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság személyi megerősítése érdekében maradéktalanul biztosítottuk 94 főre a személyi juttatási keretet. Külön keretet biztosítottunk az önkormányzati térfigyelő kamera rendszer teljes felülvizsgálatára, az elavult és cserére szoruló kamerák beazonosítására, illetve a működtetést végző központi rendszer szükséges fejlesztéseire. 

 

Közterületi intézkedések

A közterületek takarítására érdemben megnövelt forrást, mindösszesen 730 millió Ft-ot fogunk fordítani, megemelt szintű szolgáltatást biztosítva nem csak Belső Erzsébetvárosban, hanem a kerület többi részében is. Ezen felül tartalmaz a költségvetés egy közel 100 millió forintos takarítógép-, jármű és takarító eszköz beszerzési keretet, illetve külön soron 100 millió forintot utcai szemetesedények cseréjére. A takarítást és a zöldfelület fenntartást végző cégnél évek óta elmaradt létesítmény fejlesztések, eszközbeszerzések megvalósítása kezdődik meg az idei évben, és ezt a következő években is folytatni szeretnénk.

 

Civil közösségek, kezdeményezések

Idén összesen 203 millió forint támogatást ad az önkormányzat civil szervezeteknek és egyházaknak. 106 millió Ft jut a már támogatási szerződéssel rendelkező szervezeteknek, 96,5 millió forintot értékben pedig pályázati kereteket nyitunk meg.

 

Végül megemlítem, hogy 106 millió forint összegben létrehoztuk a részvételi költségvetés intézményét. Erről az összegről, ennek felhasználásáról a kerület lakosai saját maguk dönthetnek.

 

Meggyőződésem szerint a 2020-as költségvetés egyszerre takarékos, biztosítja a közpénzek hatékony, átlátható felhasználását, ugyanakkor megteremti a kerület okos fejlesztésének alapjait is.

 

Niedermüller Péter

polgármester

kohezios_alap