• írta Adminisztrátor
  • 2020. január. 13. hétfő
  • 2

Díszdiploma felhívás 2020

Díszdiploma felhívás 2020
title image

Díszdiploma felhívás 2020

Felhívás

 Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata felhívja azon kerületben élő, vagy a kerületben legalább 30 éves szakmai munkát folytató óvónőknek, tanítóknak, tanároknak a figyelmét, akik pedagógus diplomájukat 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve, tehát 1970-ben, 1960-ban, 1955-ben, 1950-ben vagy 1945-ben szerezték, hogy

arany, gyémánt, vas, rubin vagy platina díszoklevél adományozására irányuló kérelmüket

  1. március 10-éig nyújthatják be.

A benyújtás helye:

 

Személyesen, illetve meghatalmazott által történő benyújtás esetén:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (cím: 1076 Budapest, Garay utca 5.)

 

Postai úton történő benyújtás esetén postacímünk:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda,

1076 Budapest, Garay utca 5.

A beérkezett kérelmeket elbírálás végett továbbítjuk a diploma megszerzésének helye, vagy annak jogutódja szerinti felsőoktatási intézménynek, mint a díszoklevél kiállítására jogosult szervnek.

 

További információ kérhető:

Tóth Lászlóné művelődési referens

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Humánszolgáltató Iroda

Telefon: 462-3342

e-mail: [email protected]

 

A jubileumi díszoklevél iránti kérelemhez szükséges dokumentumok:

  • Kérelem az eredeti oklevelet kiállító intézmény vezetőjéhez, vagy annak jogutódjához, amelynek tartalmaznia kell, az igénylő nevét (hölgyeknél leánykori nevét), édesanyja leánykori nevét, születési helyét, idejét, TAJ számát, adóazonosító jelét. (a kérelemnyomtatvány megtalálható az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódjának honlapján)
  • Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a kérelmező lakcímét és telefonszámát.
  • Az eredeti diploma fénymásolata (nem magyar nyelvű diploma esetén annak hiteles magyar fordítása szükséges!).
  • pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolására a munkakönyv 1. és 9–12. oldalainak fénymásolata.
  • Abban az esetben, ha a kérelmező már megkapta a díszoklevél egyik fokozatát, elegendő, ha a szakmai önéletrajza mellett annak másolatát csatolja a kérelméhez.
  • Személyi iratok - személyi igazolvány, lakcímigazolvány, TAJ, adóazonosító igazolvány, a nyugdíjas törzsigazolvány, illetőleg a folyószámla-kivonat fejlécének másolata – a folyószámlaszám miatt.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni!

kohezios_alap