• írta Adminisztrátor
 • 2021. január. 19. kedd
 • 1

Díszdiploma felhívás 2021

Díszdiploma felhívás 2021
title image

Díszdiploma felhívás 2021

FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata felhívja azon kerületben élő, vagy a kerületben legalább 30 éves szakmai munkát folytató óvónőknek, tanítóknak, tanároknak a figyelmét, akik pedagógus diplomájukat 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve, tehát 1971-ben, 1961-ben, 1956-ban, 1951-ben vagy 1946-ban szerezték, hogy

arany, gyémánt, vas, rubin vagy platina díszoklevél adományozására irányuló kérelmüket

 1. március 10-éig nyújthatják be.

A kérelem elektronikusan vagy postai úton nyújtható be:

e-mail cím: [email protected] 

postai cím:  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal  

                    Humánszolgáltató Iroda, 1076 Budapest, Garay utca 5.

 

A jubileumi díszoklevél iránti kérelemhez szükséges dokumentumok:

Első benyújtás esetén amennyiben az igénylő nem rendelkezik egyik fokozatú oklevéllel sem:

 • A pedagógus személyi adatait tartalmazó kérelem (név, anyja neve, születési helye, ideje, TAJ száma, adóazonosító jele. (a kérelemnyomtatvány megtalálható az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódjának honlapján)
 • Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a kérelmező lakcímét és telefonszámát, vagy egyéb elérhetőségét.
 • Az eredeti oklevél fénymásolata
 • A pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolására
 • amennyiben rendelkezésre áll: a munkakönyv 1. és 9–12. oldalainak fénymásolata,
 • vagy egyéb dokumentum, mely igazolja a kerületben megvalósuló pedagógus pályán eltöltött 30 év meglétét. (pl: volt munkahely igazolása)
 • Személyi adatokat igazoló iratok - személyi igazolvány, lakcímigazolvány, TAJ, adóazonosító igazolvány, a nyugdíjas törzsigazolvány, illetőleg a folyószámla-kivonat fejlécének másolata – a folyószámlaszám miatt.

Amennyiben kérelmező már rendelkezik a díszoklevél valamelyik fokozatával:

 • Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a kérelmező lakcímét és telefonszámát, vagy egyéb elérhetőségét.
 • Az adományozott jubileumi díszoklevél másolata.
 • Személyi adatokat igazoló iratok - személyi igazolvány, lakcímigazolvány, TAJ, adóazonosító igazolvány, a nyugdíjas törzsigazolvány, illetőleg a folyószámla-kivonat fejlécének másolata – a folyószámlaszám miatt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll módunkban befogadni!

A beérkezett kérelmeket elbírálás végett továbbítjuk a diploma megszerzésének helye, vagy annak jogutódja szerinti felsőoktatási intézménynek, mint a díszoklevél kiállítására jogosult szervnek.

További információ Tóth Tímeától kérhető a 06-1/462-3342-es telefonszámon vagy a [email protected]  e-mail címen.

kohezios_alap