• írta Adminisztrátor
 • 2021. február. 10. szerda
 • 2

Erzsébetváros kiválóságait díjaztuk

Erzsébetváros kiválóságait díjaztuk
title image

Erzsébetváros kiválóságait díjaztuk

Erzsébetvárosban szép hagyományt őrzünk azzal, hogy minden évben kitüntetjük a kerület legkiválóbb polgárait. Ez a tradíció idén sem maradhatott el.

Habár a vírushelyzet egyelőre nem teszi lehetővé, hogy ünnepség keretében adjuk át a díjakat, mégis szeretnénk közzétenni az idei nyertesek névsorát. Természetesen amint lehetséges átadjuk a díjjal járó oklevelet és személyesen is gratulálunk kiválóságainknak.

„Erzsébetváros Díszpolgára” cím

Az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozható annak a személynek, aki Erzsébetváros és polgárai javára kifejtett életművével, kiemelkedő munkásságával hozzájárult a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez.

Díjazottak:  

Méray Tibor - Kossuth-díjas író, újságíró  posztumusz

Deutsch Gábor  - A Vasvári Pál utcai templomkörzet elöljárója

„Pro Urbe Erzsébetváros” díj

„Pro Urbe Erzsébetváros” díj adományozható annak a személynek, aki Budapest Főváros VII. kerület gazdasági, társadalmi fejlődésében, a lakosság érdekében végzett közéleti tevékenységben, továbbá Erzsébetváros értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Díjazottak:  

Müllerné Nagy Kisztina Angéla - óvodapedagógus posztumusz

Demetrovics Zsolt - professzor, pszichológus

MAMÜ Társaság Kulturális Egyesület

Kaczvinszky Barbara – újságíró

 „Erzsébetváros Sportjáért” díj

„Erzsébetváros Sportjáért” díj személyeknek és szervezeteknek adományozható az alábbi esetekben:

 1. Erzsébetváros testnevelése és sportja érdekében kifejtett példamutatóan eredményes, kiemelkedő tevékenységet végző személy elismeréseként;
 2. Kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként;
 3. Nemzetközi eredmény és azt segítő tevékenység elismeréseként;
 4. Az ifjúság testedzésének előmozdításáért és a diáksport szervezéséért folytatott tevékenység elismeréseként;
 5. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért;
 6. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként.

 Díjazottak:  

Koselák Renáta -  para sportoló

Juhász Béla - sakkmester

Schelb Antal - kézilabda edző

„Pro Artis Erzsébetváros” díj

„Pro Artis Erzsébetváros” díj adományozható egyedi művészeti életpályával rendelkező alkotóknak, illetve a művészet bármely területén figyelemre és elismerésre méltó tevékenységet végző azon személyeknek, intézményeknek, csoportoknak és szervezeteknek, akik:

 1. Erzsébetvároshoz kötődően kiemelkedő, megbecsülést kiváltó, értékteremtő művészeti tevékenységet folytatnak, alkotómunkát végeznek, maradandó értéket teremtettek;
 2. Tevékenységükkel Erzsébetváros művészeti értékeinek gyarapításában, hazai és külhoni megismertetésében elévülhetetlen érdemeket szereztek;
 3. A kerület művészeti sokszínűségének fejlesztéséért tevékenykednek;
 4. A jövő művészeinek oktatásában, képzésében vagy a művészek támogatásában meghatározó, nélkülözhetetlen szerepet töltenek be.

Díjazottak:

Gálffi László - színész

Szarvas Ildikó - képzőművész

Orlai Produkciós Iroda (Belvárosi Színház)

„Erzsébetváros Közbiztonságáért” díj

„Erzsébetváros Közbiztonságáért” díjat az önkormányzati rendészeti-, közrendvédelmi állomány dolgozói és polgárőr egyesület azon igazolt tagjai kaphatják, akik a kerület közbiztonsága érdekében kiemelkedő helytállást tanúsítanak, munkavégzésük során átlagon felüli teljesítményt nyújtanak munkájukkal hatékonyan segítik a hivatalos szervek (pl. Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal) munkáját, feladatainak ellátása során.

Díjazottak:

Sztancsik András - rendőr őrnagy

Szilágyi Márió - közterület-felügyelő

„Erzsébetváros Mestere” díj

„Erzsébetváros Mestere” díj adományozható annak a személynek, aki Erzsébetváros területén legalább 15 éve végez kimagasló kisipari szakmai munkát, és aki nívós szolgáltatásai és elégedett fogyasztói elismerései mellett e tevékenységével öregbíti Erzsébetváros hírnevét, vonzerővel bíró értékekkel gyarapítja Erzsébetvárost és így Erzsébetváros gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Díjazottak:

Dalman Imre - virágkereskedő

Antal Tiborné - varrónő

Németh Ambrus - hentesmester

kohezios_alap