• írta Adminisztrátor
  • 2020. április. 02. csütörtök
  • 1

FELHÍVÁS: A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

FELHÍVÁS: A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
title image

FELHÍVÁS


a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.