• írta Adminisztrátor
 • 2020. január. 31. péntek
 • 2

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL
title image

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. február 1-ei hatállyal módosította a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendeletét.

 

A módosítás célja, hogy az egyes támogatásokra vonatkozó jövedelemhatárok emelésével az elmúlt években a támogatási rendszerből csekély mértékű jövedelememelkedésük miatt kiesett kérelmezők újra bekerülhessenek és segítséget kapjanak az alapvető létfenntartási gondjaik enyhítéséhez.

 

Az egyes támogatások esetében a jogosultsági feltételek bővítésével, a jövedelemhatár emelésével vagy támogatási összegek növelésével szociálisan hátrányos helyzetben levő családok célzott támogatásban részesülhetnek az alapvető kiadásaikkal járó terheik enyhítése érdekében az alábbiak szerint:

 

Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás

Minden jogosultsági sávban emelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az alábbi összeget:

·         Egyedülálló személy esetén

  99 750 Ft

·         2-3 fős család esetén

  85 500 Ft

·         4 és több fős család esetén

  71 250 Ft

 

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás

A jogosultsági kör differenciálódott (egyedülálló illetve, 2 vagy több fős család) és egyedülálló személy esetén az egy főre jutó jövedelemhatár emelkedett, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az alábbi összeget:

·         Egyedülálló személy esetén

114 000 Ft

·         2 vagy több fős család esetén

  99 750 Ft

 

Továbbá emelkedett a támogatás mértéke, amely így a számlával igazolt temetési költség – korábbi 20% helyett – 30%-a (azonban a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek meghatározott mértékét a számla továbbra sem lépheti túl).

 

Gyermekvédelmi települési támogatás

Megemelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.

Továbbá a támogatás éves mértéke is emelkedett, így az éves keretösszege 57 000 Ft.

 

 

Beiskolázási települési támogatás

A jogosultsági kör kibővült, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (ami korábban kizáró ok volt) is jogosultak lesznek a támogatás igénybevételére, valamint megemelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár is, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.

 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás - lakásfenntartási támogatás

A jogosultsági kör differenciálódott, (egyedül élő illetve, 2 vagy több fős háztartás) és az egy főre jutó jövedelemhatár is emelkedett, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az alábbi összeget:

 

·         Egyedül élő személy esetén

  99 750 Ft

·         2 vagy több fős háztartás esetén

  85 500 Ft

 

Továbbá emelkedett a támogatás havi összege (a korábbi 2 850 Ft-ról) 5 000 Ft-ra.

 

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

A támogatás mértéke növekedett és ezáltal az éves keretösszeg megemelkedett, így a rendeletben meghatározott jogosulti  kör részére a támogatás mértéke  az igazolt gyógyszerköltség 60 %-a, de legfeljebb 6 000 Ft/hó, mely alapján az éves keretösszege (a korábbi 57 000  Ft helyett) 72 000 Ft.

A módosítással változott a jövedelemszámítás alapja is, mely korábban a kérelmező háztartásában egy főre jutó jövedelem volt, 2020. február 1-től a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem.

Fentiekre tekintettel a 2020. januárjában benyújtott és elbírált gyógyszertámogatások felülvizsgálatára is sor kerül.

 

Fűtési támogatás

A jogosultsági sávokban megemelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az alábbi összeget:

 • 65 év feletti egyedül élő esetén                 99 750 Ft
 • 65 év feletti házastársával /

vagy élettársával élő esetén                                    85 500 Ft

 • Fogyatékos személy van a háztartásban 85 500 Ft
 • 3 vagy több gyerek van a háztartásban 57 000 Ft
 • előrefizető mérőóra van a háztartásban 71 250 Ft

 

Táborozási támogatás

A jogosultsági kör kibővült, így a középiskolai tanulmányokat folytató tanulók is jogosultak lesznek a támogatás igénybevételére, valamint az egy főre jutó jövedelemhatár is megemelkedett, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában általános vagy középiskolás gyermek van és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.

Ösztöndíj támogatás

Az egy főre jutó jövedelemhatár megemelkedett, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.

 

ÚJ TÁMOGATÁS

az átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatáson belül

 

 1. július 1. napjától – új, egyszeri, eseti települési támogatás kerül bevezetésre, mellyel évente egy alkalommal az Önkormányzat átvállalja a TAJ szám érvénytelenítését eredményező tartozás összegét, de legfeljebb négy havi tartozásnak megfelelő hátralékot, amennyiben a kérelmező nem jogosult a járási hivatalnál igényelhető, szociális rászorultságon alapuló egy éves járulékfizetési mentességre és ingyenes egészségügyi ellátásra, vagyis
 2. a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 34 200 Ft-ot, vagy
 3. b) aki egyedül élő és jövedelme meghaladja a 42 750 Ft-ot

és családjának vagyona nincs.  

 

Támogatásra jogosult az a személy:

 • akinek családjában a jövedelem nem haladja meg az átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatásnál meghatározott mértéket és
 • az adóhatóság által igazolt hátraléka meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének háromszorosát, de legfeljebb 30 840 Ft.

 

A támogatás összege az igazolt hátraléknak megfelelő összeg.

 

A kérelemhez csatolni kell a rendeletben meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat, továbbá

 1. a) az adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolását a tartozás mértékéről és
 2. b) a kormányhivatal egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság elutasításáról szóló döntését.

Kérelmező a hátralék kiegyenlítését a támogatás megállapítását követő 30 napon belül igazolni köteles, ellenkező esetben a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

 

Hatályba lépés

 

A rendelet – az újonnan bevezetésre kerülő TAJ szám érvénytelenítését eredményező tartozáshoz nyújtott eseti támogatás kivételével - 2020. február 1. napján lép hatályba, szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetén a már megállapított jogosultságokra is alkalmazni kell.

A megemelt támogatási összeg 2020. február 1-jétől folyósítható. Amennyiben a rendelet módosításának következtében a kérelmező jogosultsága megszűnne, a jogosultság nem szüntethető meg és a támogatást a jogosultág megállapításának időpontjában hatályos szabályok szerint kell folyósítani részére.

Az átmenti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás keretében az egészségbiztosítási szolgáltatás – 3 havi járulékfizetési hátralék miatti – megszüntetése kapcsán nyújtott támogatás esetében a hatályba lépés 2020. július 1. napja.

kohezios_alap