• írta Adminisztrátor
  • 2021. március. 25. csütörtök
  • 4

Megkezdődött a 2021-re vonatkozó várakozási hozzájárulások kiadása

Megkezdődött a 2021-re vonatkozó várakozási hozzájárulások kiadása
title image

Megkezdődött a 2021-re vonatkozó várakozási hozzájárulások kiadása

TISZTELT KERÜLETI SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ TULAJDONOS!

Tájékoztatom, hogy az Önkormányzat által 2020. évre kiadott várakozási hozzájárulásának érvényességi ideje

2021. március 31-én lejár.

A járványhelyzetre való tekintettel a Polgármesteri Hivatalban
a személyes ügyfélfogadás jelenleg szünetel, ezért a

lakossági várakozási hozzájárulás iránti kérelmeket az alábbi módon lehet benyújtani:

- POSTAI ÚTON: a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodájának címezve
(1073 Budapest, Erzsébet körút 6.), a túloldalon található kérelem nyomtatványon.

- ELEKTRONIKUS ÚTON: a https://epapir.gov.hu/ oldalon. Kérjük, hogy a „Címzett” legördülő menübe válassza ki Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát, majd a „Témacsoportot” (Önkormányzati igazgatás) és „Ügytípust” (Parkolási ügyek) a megjelenő felületen.

- SZEMÉLYESEN: Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodájának címezve
(Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) a kihelyezett „LEVELEK” feliratú postaládában.

Parkolással kapcsolatos nyomtatványok megtalálhatóak: www.erzsebetvaros.hu

Információ: [email protected], Telefonszám: 462-3120, 462-3172, 462-3158, 462-3305, 462-3306

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata számlaszáma: 11784009-15507008

Felhívom szíves figyelmét, hogy a mellékelt nyomtatványt a forgalmi engedély fénymásolatával együtt szíveskedjen megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére! Az eljárás, a kitöltött nyomtatvány beérkezésével, valamint az eljárás költségtérítésének befizetésével egyidejűleg indul meg.
A gyorsabb ügyintézés érdekében, amennyiben rendelkezésére áll, kérem, csatolja a befizetést igazoló eredeti csekkszelvényt (a másolat megőrzése mellett), vagy az átutalásról rendelkező igazolás másolatát.

Változás a korábbi rendelkezésekhez képest:

Lakásonként legfeljebb két darab lakossági várakozási hozzájárulás adható.

Különös méltánylást érdemlő esetekben, azaz
- legalább három generációs családban található vagy
- személyes életvitel fenntartásához nélkülözhetetlen gépjármű esetében lakásonként harmadik várakozási hozzájárulás is adható, amelyhez a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési Bizottságának hozzájárulása is szükséges.

Jogosultság

Ön továbbra is jogosult lakossági várakozási hozzájárulásra (1 db), ha jelenleg:
• kerületi bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és
• a forgalmi engedély alapján bejegyzett üzembentartója a gépkocsinak, vagy azt a munkáltatójától kapta kizárólagos használatba, és
• a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – nem rendelkezik a kérelmezett gépjárműre 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott, és nem vitatott várakozási díj- és pótdíjtartozással.

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

kohezios_alap